Sportlaan en groene kern

Eerstvolgend

Het ontwerp van het parkje is inmiddels definitief en wordt klaargemaakt voor uitvoer. Met werktekeningen en een aannemer voor de uitvoering. De planning is dat het parkje wordt aangelegd als de nieuwe ALDI en de nieuwe woonwijk De Connectie op het voormalige Connexxionterrein grotendeels klaar zijn (eind 2025). Ondertussen zijn we ook bezig met een kunstwerk in het parkje. Daarvoor kunt u t/m 28 april stemmen op het thema. En u aanmelden voor de werkgroep

Voor het nieuwe ontwerp van het parkje aan de Sportlaan werd budget aangevraagd bij de gemeenteraad. Op 1 februari 2024 ging de gemeenteraad unaniem akkoord met de aanvraag. Een mooie mijlpaal voor de werkgroep - gevormd uit omwonenden en enkele leerlingen van het Vakcollege Thamen. De werkgroep had met alle ideeën uit de enquête de eisen opgesteld voor de landschapsarchitect. Die kwam met 3 denkrichtingen, waarbij water steeds een rol speelt. Een tweede vragenronde in de wijk maakte duidelijk dat een kleine vijver en veel groen de voorkeur had. De gemeenteraad was blij met deze intensieve participatie door de wijk en met de toevoeging van meer natuur in de wijk.

Het ontwerp en de nieuwe in- en uitritten aan de Sportlaan
Klik op de afbeelding om te vergroten

De verschillende opties voor het element water die deze zomer werden voorgelegd aan de wijk: 

(klik op de afbeelding voor meer informatie)

 

Voor de herinrichting van de Sportlaan wordt een totaalplan ontwikkeld. Op deze pagina's of via de nieuwsbrief kunt u steeds de nieuwste informatie lezen. 

De groene kern


Eind 2022 hebben we de bredere denkrichting voor de Sportlaan en omgeving aan de wijk getoond, gemaakt door landschapsarchitect Caspar Slijpen. Met niet alleen een nieuwe wegenstructuur die aansluit op het Connexxionterrein en op de nieuwe ALDI met woningen. Maar ook met meer groen. Lees alles over dit plan.

In het plan vormt een deel van het parkeerterrein tussen de ALDI en de sauna straks de groene kern. En de buurt mag meedenken over wat hier precies komt. En kon zelfs in de werkgroep plaatsnemen die samen met de architect het ontwerp gaat maken. 

De wijk denkt mee

Iedereen kon met ons in gesprek gaan op vrijdag 21 april. We stonden op het parkeerterrein van de Sportlaan met het plan en hebben veel omwonenden gesproken en ideeën opgehaald.
Wat komt er op dit stukje Sportlaan? Iets actiefs? Iets natuurlijks? Iets gezelligs? Ook konden ideeën worden aangeleverd via het formulier. Dit werd huis aan huis bezorgd bij de direct aanwonenden, hing bij de ideeënbus in de ALDI en was online beschikbaar. Inzending sloot op 28 april.

Werkgroep

We verzamelen alle ideeën en maken met de werkgroep van bewoners en de landschapsarchitect in 3 bijeenkomsten (mei-juni) een ontwerp. 
Wat vooraf ging

De uitslag van de enquête in 2022 en de roep om groen maakt dat de herinrichting van de Sportlaan best een ingewikkelde puzzel is. En reden tot discussie. Daarom hebben we het gebied nogmaals bekeken. Nu uitzoomend en met de visie van een landschapsarchitect, Caspar Slijpen. Hij heeft over de terreingrenzen heen gedacht en een aantal ideeën op papier gezet. Deze schets vindt u hier. Hierbij is vooral veel groen aangegeven, een nieuwe verdeling van parkeerruimte en een alternatief wegenplan.

Uitslag enquête 3 varianten Sportlaan

We presenteerden u enige tijd geleden 3 varianten voor de herinrichting Sportlaan en uitrit Connexxionterrein. De informatieavond is goed bezocht en we ontvingen 50 reacties op de plannen. Op het eerste gezicht leek er een voorkeur te zijn voor variant 2, met toegang tot het Connexxionterrein aan de kant van de ALDI. Maar uit de opmerkingen zien we wel dat veel omwonenden deze oplossing vooral als ‘beste van de slechten’ zien. Vanuit veiligheid vinden de verkeersdeskundigen overigens niet dat een van de varianten onveiliger is.

Hiernaast horen we afgelopen jaren bij andere informatiebijeenkomsten in Kootpark ook regelmatig de roep om ruimte voor groen. Dit groen zou in de herinrichting plaats krijgen in het middengebied, tegenover de sauna. Het deel dat nu gemeentegrond en parkeerruimte is.

Aanleiding 3 varianten

Waar gebouwd wordt, moet ook aan het wegenplan worden gedacht. Zo moeten de in- en uitritten voor de verschillende locaties goed aansluiten op de hoofdweg. Op de beoogde toegangsweg in de plannen van het Connexxionterrein kwamen al veel reacties van omwonenden. De gemeenteraad vroeg daarom om een aanvullend onderzoek gevraagd van verschillende opties. Dit leidde tot 3 varianten waar u uw voorkeur over kon uitspreken. 

Klankbordgroep verkeersplan

Wie meer wilde doen dan meelezen over de plannen kon zich in april 2022 aanmelden voor de klankbordgroep verkeersplan. De klankbordgroepleden zijn de ogen, oren en stem van de buurt en brengen reacties in op de plannen voor de wijk. De aanmeldingen zijn inmiddels gesloten en er is een gevarieerde klankbordgroep van 3 leden gevormd. Met bewoners uit de Sportlaan, Willem de Feschweg en Burgemeester Kootlaan.  

 

Cookie-instellingen