Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Visie Dorpsstraat

Op 27 juni 2024 is de Visie Dorpsstraat door de gemeenteraad aangenomen (vastgesteld).
De visie is het kader voor komende ontwikkelingen in de Dorpsstraat. Zowel voor de gemeente als voor ontwikkelaars.


Er wordt hard gewerkt aan het dorpscentrum van Uithoorn. De Dorpsstraat is de verbinding tussen het Marktplein aan de Amstel aan de ene kant en het winkelcentrum Amstelplein aan de andere kant. 
We willen ook van de Dorpsstraat weer een aantrekkelijk deel van het centrum maken. Waar ondernemers graag met hun bedrijf willen blijven of komen. De Visie Dorpsstraat beschrijft de gewenste toekomst van de Dorpsstraat. De visie is ontstaan in gesprek met ondernemers, eigenaren en bewoners.

Op de Visie Dorpsstraat konden alle betrokkenen reageren tijdens de terinzagelegging (zienswijze indienen). De zienswijzes zijn verzameld, beantwoord in een Nota van beantwoording en waar nodig verwerkt in de laatste versie van de Visie Dorpstraat. Deze zijn aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 27 juni 2024 ging de gemeenteraad akkoord met deze toekomstvisie voor de Dorpsstraat. Nu de Visie Dorpsstraat definitief is gaan we, samen met de wijk en ondernemers, aan de slag met een uitvoeringsplan. 

Document Visie Dorpsstraat

Cookie-instellingen