Schansgebied

Het Schansgebied vormt samen met het dorpscentrum de historische kern van Uithoorn. De gemeente heeft voor dit gebied een nieuw plan gemaakt. In dit plan is ruimte voor nieuwbouw, aandacht voor groen en parkeren. En aandacht voor het unieke, historische karakter van het gebied.

Waarom dit plan?

In 2012 hebben we samen met bewoners een eerste plan voor het Schansgebied gemaakt. De eigendommen van de Emmaüsparochie – de Schanskerk, pastorie en de tuin eromheen – maakten geen onderdeel uit van dit plan. Zowel de bewoners als de gemeenteraad vonden dit een gemis: het Schansgebied verdient een plan met veel groen, waarbij de historische kerktorens en pastorie, de bestaande karakteristieke huizen en de nieuwe gebouwen een sterk geheel vormen. De afgelopen jaren hebben we geprobeerd om dit plan samen met het bisdom, als vertegenwoordiger van de parochie, te maken. Dat is helaas niet gelukt. Daarom zijn onze deskundigen opnieuw achter de tekentafel gaan zitten en hebben we als gemeente een nieuw plan gemaakt.

Het plan in het kort

In dit nieuwe, groene plan wordt het historisch karakter van het gebied bewaard en versterkt met nieuwbouw. Kwaliteit gaat daarbij boven kwantiteit. Zo behouden en restaureren we het kerkfront van de Schanskerk en laten we de voorste delen van de kerkmuur staan. Achter het front en deze muren komt nieuwbouw. Welke functie deze nieuwbouw precies krijgt, is nog niet besloten. Bij de kerk komt ruimte om te parkeren. Niet alleen het kerkfront wordt gerestaureerd, ook de pastorie wordt in ere hersteld. Om het historisch lint te herstellen, bouwen we bovendien naast de pastorie een klein cluster van mooie woningen. Qua stijl zullen deze woningen bij de bestaande bebouwing in het Schansgebied passen. Een groen park met wandelpaden en drie parkeerclusters met groene hagen eromheen maken het plan compleet. De parkeerplaatsen in het gebied zijn voor de huidige bewoners, de nieuwe woningen, de nieuwe functies voor de kerk en pastorie en een paar voor de horeca. Bent u benieuwd hoe het nieuwe Schansgebied er dan uit kan komen te zien? Bekijk dan het ontwerp.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Zo mist u niets!

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Andrea Rats. U mailt hiervoor naar dorpscentrum@uithoorn.nl of u belt naar 0297-513 111.

Cookie-instellingen