Ondernemerspeiling 2023naar de enquête naar de enquête

Ondernemerspeiling 2023

Bent u als ondernemer tevreden over de dienstverlening van de gemeente Uithoorn? Uw mening telt! Vul onze enquête in.

Naar het nieuws over de enquête of ga direct naar de enquête, klik dan op de link in de afbeelding.

U bent als ondernemer van groot belang voor onze gemeente. Daarom vinden wij het belangrijk om te weten hoe tevreden u bent. Wij kunnen als gemeente niet alles overzien. Een onderzoek onder alle ondernemers van Uithoorn en De Kwakel geeft ons inzicht in hoe we verbeteringen kunnen doorvoeren in de dienstverlening en het beleid. Daarvoor gebruiken wij ondermeer de antwoorden uit het onderzoek. Zo proberen wij eraan bij te dragen dat u op een prettige en succesvolle manier kunt blijven ondernemen in onze gemeente. Het helpt ons om het vestigingsklimaat binnen de gemeente te versterken en het draagt bij aan de samenwerking met ondernemers.

AVG

Het eindresultaat van het onderzoek wordt anoniem opgeleverd. Dit wil zeggen dat informatie niet terug te herleiden is naar een individueel persoon of personen. Uw medewerking is geheel vrijwillig en de door u gegeven informatie wordt niet gebruikt voor andere doeleinden anders dan dit onderzoek en wordt na verwerking vernietigd.

De gemeente Uithoorn heeft voor het onderzoek het onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy gevraagd dit onderzoek namens de gemeente uit te voeren. Met dit bedrijf heeft de gemeente de wettelijke AVG verplichtingen in acht genomen. 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.

Cookie-instellingen