Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Woonzorgvisie

Medewerkers van de Gemeente Uithoorn willen in december en januari met u in gesprek over de woonzorgvisie. Op het Zijdelwaardplein, Amstelplein en in centrum De Kwakel presenteren zij hun plannen om grote uitdagingen als het woningtekort, de betaalbaarheid en stijgende energiekosten aan te gaan. Zij horen graag van u wat u belangrijk vindt aan uw leefomgeving. 

Wilt u graag meepraten over de woonzorgvisie? Op onderstaande data en locaties zijn de medewerkers van de gemeente Uithoorn te vinden op straat om met u in gesprek te gaan. 
•    13 december 2023; Zijdelwaardplein, van 13.00-16.00 uur
•    20 december 2023; Amstelplein, van 13.00-16.00 uur, 
•    11 januari 2024; Dorpscentrum De Kwakel (bij de visboer), van 13.00-16.00 uur

Ter inzage

De ontwerp-Woonzorgvisie ligt ter inzage van 4 december 2023 tot en met 19 januari 2024. Inwoners, bedrijven en andere geïnteresseerden kunnen het stuk in deze periode inzien en hierop reageren. U kunt het stuk ook fysiek inzien aan de balie. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Kijk op www.uithoorn.nl/contact voor de openingstijden van de receptie/KCC.

Inspraak kunt u doen via gemeente@uithoorn.nl onder vermelding van Inspraak Woonzorgvisie. Het college van burgemeester en wethouders verwerkt uw inspraak in de nota van beantwoording. Deze wordt samen met de definitieve woonzorgvisie voorgelegd aan de raad voor besluitvorming. Indien de raad de woonzorgvisie vaststelt, kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen.

De ontwerp-Woonzorgvisie in het kort

In de Woonvisie staat het nieuwe gemeentebeleid voor wonen voor de komende jaren. Hoeveel woningen moeten er gebouwd worden om te voorzien in de woningbehoefte van onze huidige en toekomstige bewoners? Wat voor type woningen moeten dat zijn? Wat kunnen / moeten we met de bestaande woningen? De gemeente Uithoorn heeft, zoals alle gemeenten in Nederland, een tekort aan woningen. Maar de ruimte om te bouwen is ook beperkt. In de visie pleit de gemeente voor de bouw van kleinere en betaalbare woningen en appartementen en voor het bevorderen van de doorstroom. Ook zal er aandacht zijn voor het milieu door energie neutrale woningen te bouwen zonder gasaansluiting. 

De woonzorgvisie is zorgvuldig samengesteld met bijdragen van woningcorporaties, de Huurdersvereniging Uithoorn en De Kwakel, zorg- en welzijnspartners en marktpartijen.
Ook zijn de resultaten van het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam en de bewonerspeiling van maart 2023 verwerkt. 

        

Cookie-instellingen