Veelgestelde vragen projecten Kootpark-Oost

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de verschillende bouwprojecten in Kootpark-Oost.
Van de ALDI-winkel met woningen, de woonwijk De Nieuwe Connectie (voorheen het Connexxionterrein) en de herinrichting van de Sportlaan en de parkeerplaats. Staat uw vraag er niet tussen?
Stel ons dan eenvoudig een vraag via onderstaande button:

IK HEB EEN ANDERE VRAAG 

Voor de bocht in de Sportlaan ter hoogte van het elektriciteitshuisje, is het concept-ontwerp van het parkje aan de Sportlaan leidend. Op de tekening hieronder is het beter te zien. Daar is een uitvoeringsbudget voor aan de raad gevraagd. Dit is op 1 februari 2024 verkregen. Nu  wordt een definitief ontwerp uitgewerkt. 

De 'knip' tussen de Willem de Feshweg en de nieuwe wijk De Connectie wordt met een paal gemaakt. Deze paal moet verwijderbaar zijn voor hulpdiensten die snel de wijk in moeten. Er bestaat geen enkele aanleiding of plan om van deze nooddoorgang een open doorgang te gaan maken.   

We zorgen dat de muur aan de zijde van de Burgemeester Kootlaan stabiel blijft.

Als volgens het trillingsadvies blijkt dat dit nodig is, dan wel.

De trillingsprognose wordt nog gemaakt door UBA.

Ja, dat is gemaakt. Hierin worden prefab-palen genoemd.

Bij de bouw van huizen zijn dit prefab palen. Deze worden geheid.

De nulmeting wordt voor de start van de sloop uitgevoerd.

UBA is momenteel aan het kijken naar de planning en de bereikbaarheid. Het plan is om het glas zo laat mogelijk in de bouw te verwijderen, zodat het als geluidsscherm kan dienen. De muur aan de Willem de Feshweg zal wel eerder verwijderd moeten worden. Hier zullen namelijk eerder bouwwerkzaamheden nodig zijn.

De woningen in de wijk De Nieuwe Connectie (voorheen het Connexxionterrein) worden gebouwd door UBA. Via hun website zijn de nog beschikbare woningen te bekijken. https://denieuweconnectie.nl/home

ALDI geeft aan dat het laden en lossen inderdaad inpandig zal gebeuren. De broodwagen komt volgens ALDI overigens voor 07.00 uur in de ochtend. Niet in de nacht.

Als de tijdelijke ALDI aan het Legmeerplein open is, begin januari 2024, kan de oude winkel aan de Sportlaan gesloopt worden. Dat zal dus begin 2024 zijn.

Zoals het er nu uitziet, zal de nieuwe winkel aan de Sportlaan in de zomer van 2025 klaar zijn. Er komt een tijdelijke ALDI aan het Legmeerplein. De tijdelijke winkel opent op woensdag 10 januari '24. Zodra de tijdelijke winkel in gebruik is, kan de oude winkel worden gesloopt. Daarna start de nieuwbouw. 

De appartementen worden sociale huurappartementen. Deze zijn van Eigen Haard. Verhuur loopt via Woningnet. Om in aanmerking te komen voor een huurappartement moet je dus ingeschreven staan bij woningcorporatie Eigen Haard.

Nee, dit worden appartementen voor sociale huur. De woningbouwvereniging Eigen Haard zal deze appartementen gaan verhuren.

De woongroep van Dalì zal bestaan uit 9 woningen voor zelfstandig functionerende jongeren met een vorm van autisme. Op dit ogenblik loopt het traject voor de precieze indicatie nog, maar belangstellenden kunnen alvast een mail sturen naar daliwoongroep@gmail.com.

Een aantal bewoners heeft het idee aangedragen om een aantal van de appartementen die boven de ALDI worden gebouwd te bestemmen voor jongeren met autisme.
Dit is het bewonersinitiatief Dalì geworden.
Zij zullen een woongroep oprichten met 9 woningen voor zelfstandig functionerende jongeren met een vorm van autisme. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dalì.
E-mail: daliwoongroep@gmail.com.

De tijdelijke ALDI-winkel aan het Legmeerplein wordt echt een tijdelijk pand. Hiervoor wordt dus niet geheid of ander zwaar grondwerk verricht. Op dit plan ziet u de winkel met de extra parkeerplaatsen. De winkel blijft staan tot de nieuwe ALDI aan de Sportlaan klaar is. Dat is naar verwachting halverwege 2025.

Om te zorgen dat iedereen tijdens de bouw van de nieuwe ALDI aan de Sportlaan gewoon zijn vertrouwde boodschappen kan doen, bouwt ALDI een tijdelijke winkel.
De locatie wordt waarschijnlijk het Legmeerplein. Als de ALDI klaar is, wordt dit tijdelijke pand weer afgebroken. ALDI zal deze grond van de gemeente huren en wordt dus geen eigenaar.

Het Legmeerplein staat al een aantal jaren aangemerkt als ontwikkellocatie.  

Ja, in het plan voor de tijdelijke ALDI-winkel zijn ook parkeerplaatsen opgenomen.

Ja, op de grasstrook aan het Legmeerplein.
ALDI verwacht dat deze tijdelijke winkel begin januari 2024 open kan.
Daarna start
de sloop van de huidige winkel aan de Sportlaan. Zoals het er nu uitziet zal de nieuwe winkel dan in de zomer van 2025 klaar zijn. 

Cookie-instellingen