Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Nieuwe inrichting pleinen

De gemeente is van plan om het Amstelplein en het plein voor het gemeentehuis opnieuw in te richten. Er zijn ontwerpen gemaakt. Deze zijn als eerste besproken met een aantal ondernemers en bewoners uit de klankbordgroep.

Wij willen graag iedereen de mogelijkheid geven de ontwerpen in te zien. Ook moeten er nog een aantal keuzes worden gemaakt.
U kunt nu de ontwerpen hier bekijken en uw mening geven. Ook kunt u per ontwerp een aantal voorkeuren aangeven. 

Wilt u meer informatie over de ontwerpen of heeft u vragen?
Dan bent u van harte welkom voor een bijeenkomst in het gemeentehuis. U krijgt dan een presentatie en u kunt uw vragen stellen. Ook kunt u deze avond uw voorkeuren aangeven. 

Datum: 6 mei 2024
Tijd: 19.30 - 22.00 uur 
Locatie: Raadzaal gemeentehuis 

Waarom dit plan?

In 2018 zijn we begonnen met een onderzoek van de wensen voor de pleinen. Daarna lag het plan stil, omdat de aandacht kwam te liggen op andere projecten. De plannen zijn begin dit jaar weer opgepakt. Maar de situatie is sinds 2018 wel veranderd. Ook zijn er andere projecten in het centrum gestart. De ontwerpen die er lagen, sluiten daarom niet meer aan bij de situatie van nu.

Begin dit jaar hebben we de wensen er weer bij gepakt. We gingen verder met het proces, zoals we dat in 2018 zijn begonnen. De klankbordgroep is weer bij elkaar gekomen. In de klankbordgroep zitten verschillende inwoners en ondernemers van Uithoorn. Zij hebben meegedacht over de nieuwe inrichting van de pleinen. Ook hebben zij een voorkeur uitgesproken voor een ontwerp voor elk plein.

 

Cookie-instellingen