Veelgestelde vragen over de woningbouw

Op dinsdag 15 juni 2021hield de gemeente samen met ontwikkelaar UBA een online-informatiebijeenkomst. Iedereen die vragen had over het conceptbestemmingsplan voor de locatie en de te bouwen woningen kon deze direct stellen.

UBA gaf tijdens deze avond een toelichting op het stedenbouwkundig plan van de locatie.. Het wordt een 30 km-gebied en de verbinding met de Willem de Feschweg is een calamiteitenroute dus niet toegankelijk voor autoverkeer. De enige in- en uitgang is die tegenover het zwembad. De twee-onder-een-kap woningen krijgen een parkeerplaats op eigen terrein en er komen 127 parkeerplaatsen in de openbare ruimte.

De plantekening hieronder geeft dit duidelijk aan.

Stedenbouwkundig plan

Het bestemmingsplan is een vertaling van dit stedenbouwkundig plan. Met bouwhoogtes en rooilijnen bijvoorbeeld. De gemeente gaf uitleg over de bestemmingsplanprocedure. Tijdens de huidige inzagetermijn kunt u tot 15 juli met een zienswijze reageren op dit plan.
Het bestemmingsplan vindt u op ruimtelijkeplannen.nl als u zoekt op locatie Uithoorn.

UBA gaf daarna toelichting op de woningen. Het plan bestaat uit 84 woningen: 22 sociale huurappartementen, 46 eengezinswoningen in verschillende groottes en 16 twee-onder-een-kapwoningen. De architecten zijn, parallel aan de bestemmingsplanprocedure, al bezig met de eerste ontwerpen.

De verwachte planning van het project is:

 • 15 juni 2021 – einde inzagetermijn ontwerpbestemmingsplan
 • Oktober 2021 – bestemmingsplan definitief vastgesteld door de raad
 • Eind 2021/begin 2022 – Start verkoop woningen
 • Half 2022 – Start bouw
 • Half 2023 – Oplevering eerste woningen

Daarna was er ruimte voor vragen.

Gestelde vragen

Vragen over de woningen
Vragen over de bouw voor omwonenden
Vragen over de procedure

Vragen over de woningen

Zijn de prijzen van de woningen al bekend?

 • UBA: Het is lastig daar nu al iets over te zeggen. We volgen de markt die erg in beweging is. Als we in de verkoop gaan zijn we een half jaar verder. Op de website www.kootparkoost.nl vindt u steeds de laatste informatie. Hier kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte houden. Als de woningen in verkoop gaan zijn de prijzen wel definitief.

Hebben de inwoners van Uithoorn voorrang op de loting?
Wordt er bij de loting gekeken naar inkomen of vermogen?

 • UBA: Bij nieuwbouwprojecten zijn eigenlijk altijd meer geïnteresseerden dan beschikbare woningen. We gaan dus wel loten, maar er is geen voorkeursbehandeling voor bepaalde groepen. Hoe er precies geloot gaat worden, wordt later bekend gemaakt.

Wie gaat de verkoop van de koopwoningen doen?

 • UBA: De woningen worden verkocht door een plaatselijke makelaar. Ook dit maken we bekend via onze website www.kootparkoost.nl.

Wordt er rekening gehouden met starters?

 • UBA: Het stedenbouwkundig plan is gebaseerd op de richtlijnen uit de Woonvisie van de gemeente. Zo is 25% van de woningen bestemd voor sociale huurwoningen en  75%  vrije sector koopwoningen.

Op de website van kootparkoost.nl staat dat als je interesse hebt je 1e keuze hebt?

 • UBA: Goede opmerking, dat kan verkeerde verwachtingen opwekken. We checken dit en passen dit zonodig aan. Wel kunt u zich natuurlijk als eerste inschrijven en op de hoogte blijven.

Hoe diep worden de tuinen?

 • UBA: Deze zullen rond de 8 meter zijn, bij de rijtjeswoningen is de voortuin 1 meter. Bij de twee-onder-een kapwoningen zal deze groter zijn i.v.m. parkeren op eigen terrein.

Wat is de oppervlakte van de woningen?

 • UBA: Rijtjeswoningen hebben een oppervlakte vanaf 110 m2 en de twee-onder-een-kapwoningen rond de 160 m2. De appartementen variëren van 55 m2 voor de 2-kamerwoningen tot 75 m2 voor de 3-kamerwoningen.

Kun je bij een rijtjeswoning parkeren bij je huis?

 • UBA: Nee, dit is niet mogelijk. Parkeren gebeurt op openbaar gebied binnen het plan.

Hoe zijn de energievoorzieningen in de woningen?

 • UBA: De woningen worden gasloos. Verwarming en warmwatervoorziening komt via een warmtepomp en er komen zonnepanelen  op de daken.

Vragen over de procedure

Komt er nog een extra fysieke bijeenkomst?

 • UBA: Voorlopig houden we u op de hoogte via de mail en de website. Misschien dat er een bijeenkomst in oktober kan worden georganiseerd als het bestemmingsplan is afgerond.

Vragen over de bouw (omwonenden)

Komt er een nulmeting voor bestaande woningen die grenzen aan het nieuwbouwterrein?

 • UBA: Ja er komt een nulmeting. Deze wordt gedaan door een onafhankelijk bedrijf.

Is de grond vervuild door Connexxion?

 • UBA: Er is daar bodemonderzoek voor gedaan. Eén plek was vervuild en wordt gesaneerd.

Gaat de geluidswal weg langs de Willem de Feshweg en de Burgemeester Kootlaan?

 • UBA: Ja, deze gaat weg. De geluidswal langs de Burgemeester Kootlaan staat op grond van aanwonenden.  Als het muurtje in hun tuin blijft staan, dan moeten de betreffende woningeigenaren er rekening mee houden dat 25 cm achter deze muur ook van hen is. UBA zal nog voor de bouwvak met de bewoners in gesprek gaan om hier een gezamenlijk besluit over te nemen.

Hoe hoog zijn de verhoogde kappen?

 • UBA: Het bestemmingsplan laat maximaal 12 meter toe, maar ze worden waarschijnlijk lager. De verhoogde kappen zullen ook niet aan de kant komen van de Burgemeester Kootlaan.

Zijn de 4 twee-onder-een-kapwoningen aangesloten op de Willem de Feshweg?

 • UBA: De 4 twee-onder-een-kapwoningen, die aansluiten op de Willem de Feshweg, zullen ook hierop ontsluiten. Deze mensen parkeren op eigen kavel. Daarnaast worden er extra parkeerplaatsen gemaakt langs de Willem de Feshweg.

Wat gebeurt er met de glazen wand/muur die tussen de woningen en het Connexxionterrein staat? Deze wand staat deels op grond van omwonenden en deels (westzijde) op grond van de gemeente.

 • UBA: We gaan met (de vertegenwoordiger van) de eigenaren/omwonenden op korte termijn in gesprek om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen. Nog voor de bouwvak zal het (eerste) gesprek plaatsvinden.

Is de muur op grond van de gemeente al afgehandeld? Is deze grond verkocht of is hij gratis bij het plan van UBA ingebracht?

 • Gemeente: De afspraken rondom het verwijderen van de (gemeentelijke) muur met glazen wand maken deel uit van de anterieure overeenkomst tussen UBA en gemeente.

Wat als een bewoner/eigenaar de muur niet kwijt wil?

 • Gemeente: Zover willen de UBA en de gemeente nog niet kijken. Het streven is om er gezamenlijk uit te komen. Het is natuurlijk het meest eenvoudig als de bewoners daarbij een gemeenschappelijk standpunt innemen of het glazen scherm met of zonder muur wordt verwijderd.

Bewoners van de Burgemeester Kootlaan hebben in november 2020 brief ingezonden met het voorstel dat de twee-onder-een-kapwoningen worden verschoven richting de Máximalaan, dan kan de fietsroute langs de Kootlaan. De brief is tot op heden nog niet beantwoord. Wanneer kunnen we een antwoord tegemoet zien?

 • UBA: De vraag was destijds voor UBA geen reden om het stedenbouwkundig plan te wijzigen. Het antwoord op deze brief, de uitleg, is tot op heden helaas blijven liggen. UBA zal op korte termijn duidelijkheid verschaffen over de reden van dit besluit en antwoord geven op deze vraag.

Hoe sluit de ontsluiting van de nieuwbouwwijk aan op de bestaande Sportlaan? In het stedenbouwkundig plan staat een herinrichting? Tijdens opening van het zwembad zijn veel parkeerplaatsen bezet. Graag ook aandacht voor de uitrit vanaf appartementencomplex Stadium.

 • Gemeente: Binnen het bestemmingsplan heeft het hele middengebied (Sportlaan, openbare ruimte) de bestemming Verkeer. Over de feitelijke inrichting vindt op dit moment nog overleg plaats met betrokken partijen. Omwonenden worden hierover tzt geïnformeerd.

Wat gebeurt er met de Aldi?

 • Gemeente: Tot op heden is aan de Aldi een omgevingsvergunning verleend voor een tijdelijke vestiging. Aldi en de gemeente zijn in gesprek over een definitieve vestiging. Daarbij zal het dan gaan om een nieuwe supermarkt met appartementen erboven.

  Het college vindt het belangrijk dat de nieuwe Aldi met woningen erboven goed wordt ingepast in de (nieuwe) woonomgeving en dat het concept aansluit bij de woningbehoefte. Aldi werkt aan een plan waarover momenteel het gesprek wordt gevoerd. Zo gauw er meer duidelijkheid is over het plan wordt er een informatieavond georganiseerd. Ook is er -net als bij Connexxion- een bestemmingsplanprocedure nodig.

Wat gebeurt er met het zwembad?

 • Gemeente: Ook voor de plek van het zwembad zijn afgelopen jaren herontwikkelingsplannen geweest. Deze plannen hebben echter nog niet tot een plan geleid waar het college achter kon staan. Voorlopig zal het zwembad dus nog blijven bestaan.

Is er samenhang tussen de plannen?

 • Gemeente: Voor het gehele Kootpark is in 2017 een stedenbouwkundige visie gemaakt en vastgesteld, waarmee samenhang tussen de verschillende bouwplannen wordt gewaarborgd.

 

Heeft u na het lezen nog vragen over het project? Deze kunt u stellen aan de gemeente via gemeente@uithoorn.nl o.v.v. Connexxionterrein - Kootpark Oost. Vragen aan UBA kunt u stellen via kootparkoost@uba.nl.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief over Connexxionlocatie.

Cookie-instellingen