Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Ontwerp bestemmingsplan Prinses Irenelaan locatie ter inzage

Dorpshart aan de Amstel 06-12-2023 96 keer bekeken

Op 30 november heeft het college besloten het ontwerp bestemmingplan ter inzage te leggen.

De ter inzage termijn loopt tot en met 10 januari 2024. Tot deze tijd heeft u de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken. Het plan is ongewijzigd t.o.v. de laatste berichtgeving.

U kunt het plan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl onder de naam Prinses Irenelaan.

Ook is het plan in te zien in het gemeentehuis. 

Na de ter inzagetermijn worden alle zienswijzen beantwoord en wordt beoordeeld of een aanpassing van het bestemmingsplan aan de orde is. Daarna volgt besluitvorming door de gemeenteraad. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de projectleider Andrea Rats, 02975-13111

Cookie-instellingen