Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Het nieuwe plan

In het nieuwe plan worden woningen en een parkeerterrein gecombineerd, passend bij de kwaliteitsambitie voor het centrum van Uithoorn. We gaan voor een mix van hoogwaardige bebouwing, winkels, parkeren en groen. De plannen die u hieronder leest richten zich op deelgebied A.

Deelgebied A is onder te verdelen in deel A1 en A2.

A1) Woningbouw met 8 grondgebonden woningen

Aan de zijde van de Koningin Máximalaan komt een rij van 6 woningen, die goed passen bij het karakter van de laan. Om de woningen meer gestalte te geven is ruimte gemaakt voor voortuinen die aan de voorkant met een haag worden begrensd. Ook verhogen we de begane grond, passen we erkers toe en krijgt een deel van de woningen een gevel tot bovenaan. Zo geven we deze rij woningen een beeld dat past bij de breedte van de Koningin Máximalaan.

De voormalige burgemeesterswoning blijft behouden. Het is een prachtige hoekwoning die past bij de bebouwing langs de Thamerlaan. Naast de burgemeesterswoning, langs de Thamerlaan, komt een twee-onder-een-kapwoning, passend bij de stijl van de burgemeesterswoning en de andere woningen langs de Thamerlaan. 

Het groen van het Oranjepark wordt in het plan doorgezet in de vorm van een groene zone, zodat de Irenelaanlocatie beter bij het Oranjepark gaat horen. Een voetpad door het groen verbindt de Koningin Máximalaan met de Prinses Irenelaan.

A2) Parkeerveld met 56 parkeerplaatsen

Aan de kant van de Prinses Irenelaan wordt een groot parkeerterrein met 56 openbare parkeerplaatsen aangelegd. Op dit parkeerveld liggen ook de 8 parkeerplaatsen voor de 6 woningen langs de Koningin Máximalaan. De twee-onder-een-kapwoningen en de burgemeesterswoning hebben allemaal 1 parkeerplaats op het eigen terrein. Voor het parkeren voor bezoekers is er 1 parkeerplaats meegenomen op het parkeerterrein. Dit betekent dat er 47 definitieve parkeerplaatsen worden toegevoegd ten opzichte van de eerdere plannen.

Op het tijdelijke parkeerterrein liggen 63 parkeerplaatsen. Op deze plaatsen wordt op dit moment door onder andere de bezoekers van de Vomar geparkeerd. De parkeergarage van de Vomar wordt hierdoor nauwelijks gebruikt.

De parkeerplaats krijgt een groene uitstraling door het toevoegen van zoveel mogelijk bomen, passend bij het nabijgelegen park en de nieuwe inrichting van de prinses Irenelaan.

Artist-impressions

Om de plattegronden tot leven te wekken, hebben we 3 artist-impressions laten maken. Deze impressies geven een goed beeld van hoe de Irenelaanlocatie er straks uit kan komen te zien.

De Irenelaanlocatie met op de hoek de burgemeesterswoning
Beeld vanuit de Prinses Irenelaan (kant Vomar), kijkend richting de parkeerplaats
Prinses Irenelaan (met de rug naar Thamerlaan), kijkend naar de parkeerplaats


U kunt over dit plan ook het filmpje bekijken.

Wat vindt u?

Wij zijn als gemeente benieuwd wat u als bewoner of ondernemer van het plan vindt. Daarom organiseerden wij op 1 december een inloopavond in het gemeentehuis van Uithoorn. Tijdens deze inloopavond konden aanwezigen het plan bekijken, vragen stellen en hun mening geven. Er waren op deze avond ongeveer 50 mensen aanwezig. Daarnaast kon u tot en met 15 december ook op het plan reageren door de online vragenlijst in te vullen. Een overzicht van alle reacties plaatsen wij op deze website.

Wat gebeurt er hierna?

Mede op basis van uw reactie wordt het plan verder uitgewerkt tot een definitief schetsontwerp. Dit ontwerp wordt, samen met de stedenbouwkundige uitgangspunten, voorgelegd aan het college. Het is meteen ook de basis voor de selectieprocedure om een partij te vinden die de woningen gaat ontwerpen en bouwen. Voor dit proces is nog geen planning bekend maar zal in de eerste helft van 2023 starten.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Andrea Rats via dorpscentrum@uithoorn.nl of via telefoonnummer 0297-513111. 

Cookie-instellingen