Tekst uit video

Hieronder kunt u de tekst lezen die in het filmpje wordt gesproken (transcript)

[begin video]

Het Schansgebied in Uithoorn is een karakteristiek gebied met een rijke historie. Een gebied ook met grote kansen en uitdagingen. Deze kansen en uitdagingen vragen om een goed plan voor de toekomst. Een plan dat past bij de rijke historie van dit mooie stukje Uithoorn. In dit filmpje vertellen we u meer over dit plan en we laten u zien hoe het Schansgebied er in de toekomst uit kan zien.

 

Voordat we dat doen, gaan we eerst terug in de tijd, naar 2012. Het jaar dat we samen met bewoners en ondernemers een eerste planopzet voor het Schansgebied hebben gemaakt.

Toen maakten de eigendommen van
de Emmaüsparochie - de Schanskerk, pastorie en tuin eromheen - geen onderdeel uit van de plannen. Niet voor niets zijn deze eigendommen hier wit gelaten. Het geel gemarkeerde deel is de bestaande parkeerplaats. Deze parkeerplaats is eigendom van de gemeente.

In 2012 was het plan om deze parkeerplaats flink te bebouwen met nieuwe woningen. Dat ziet u ook op deze maquette. De Schanskerk en pastorie zouden blijven staan. De bebouwing zou ten koste gaan van het groen en de parkeerplaatsen.

Dat was ook gelijk het grootste struikelpunt voor de bewoners.
1) Zij hechtten namelijk veel waarde aan goede en vooral voldoende parkeerplaatsen.
2) Ook vonden zij groen in de wijk heel belangrijk.
3) Bovendien vonden de bewoners dat de gemeente een plan voor het hele Schansgebied moest maken. Een plan dat past bij het historisch karakter van dit deel van Uithoorn.

Deze meningen waren voor ons de reden om terug te gaan naar de tekentafel om een plan te maken voor het hele gebied. De afgelopen jaren hebben we geprobeerd om dit plan samen te maken met het bisdom, als vertegenwoordiger van de parochie. Dat is helaas niet gelukt. Daarom hebben we als gemeente zelf een nieuw plan gemaakt.

Om ervoor te zorgen dat we tijdens de planvorming op koers bleven, hebben we eerst de uitgangpunten bepaald. Dat werden er 7. Daarbij hebben we goed gekeken naar uw mening.

1. Er moet een plan komen voor het hele Schansgebied. Om precies te zijn een plan voor de eigendommen van de gemeente en de eigendommen van de Emmaüsparochie.
2. Dat plan zien we voor ons als groen en kleinschalig.
3. In het nieuwe plan krijgt het historische lint een prominente plek. We respecteren dit lint en maken het mooier. We laten u straks zien wat we bedoelen.
4. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. [4] Niet het aantal woningen is belangrijk, maar de kwaliteit ervan. We gaan dus voor mooie woningen die passen bij de gebouwen die er nu staan.
5. Er komen parkeerplaatsen voor de huidige bewoners van de Schans, Schoolstraat en Kaag, de horeca, de nieuwe woningen en de nieuwe functies voor de kerk en pastorie. Deze parkeerplaatsen gaan we goed en mooi inpassen.
6. We gaan de wens van de gemeenteraad respecteren en het kerkfront behouden. 
7. Tot slot respecteren we de afspraken die we met de Stichting Leefomgeving Schiphol hebben gemaakt. Dit betekent dat we voor een groen plan gaan.

Tijd om het nieuwe plan in stappen aan u te laten zien. Daarvoor moeten we eerst even terug in de tijd. Laten we beginnen met het historisch lint, een van de uitgangspunten. Dit lint loopt langs de waterlijn, over de Koningin Máximalaan en buigt vlak voor de ingang van de huidige passage af. Vanaf daar loopt het lint door het Schansgebied langs de Schanskerk en de pastorie weer in de richting van de Amstel.

Op deze foto is te zien dat het historisch lint heel herkenbaar was en is voor Uithoorn. En dat de Schanskerk vroeger een ronde achterkant had. Dit priesterkoor is in 1961 gesloopt en vervangen. Onderaan de foto zien we dat het Zijdelmeer vroeger nog doorliep tot aan de Amstel.

Laten we eens op de historische foto inzoomen. Deze plattegrond laat goed zien dat er vroeger tussen de kerk en het Rechthuis zes woningen stonden. Het straatje Schans had aan twee kanten mooie, karakteristieke gevels.

Dit straatbeeld willen we weer terug brengen. Maar dan zo dat de nieuwe bebouwing goed aansluit op de huidige bebouwing. De grote pijl tussen de Schanskerk en het recente halfronde gebouw laat zien hoe de stedenbouwkundige dat in het nieuwe plan wil doen.

Hoe? Door een kleine cluster van woningen toe te voegen. Deze woningen maken het lint af en mooier. De nieuwe woningen krijgen namelijk aan twee kanten voorgevels: aan de straatkant en aan de kant van het park. De tuinen liggen tussen de huizen in.

Het park geeft het Schansgebied extra kwaliteit en is een belangrijke voorwaarde voor de subsidie van de SLS. Om het historische karakter van het straatje Schans te versterken, moeten we goed naar de architectuur van deze huizen kijken. Die moet passen bij de bestaande, historische bebouwing.

De bestaande historische bebouwing in Uithoorn, is heel gevarieerd. Er zijn verschillende dakvormen en gevelbeelden. We willen dat de architect zich laat inspireren door de huidige bebouwing en daar een eigentijdse draai aan geeft.

Linksboven ziet u de drie parkeerclusters, omzoomd met groene hagen. Als je door het park wandelt, zie je de auto’s daardoor niet staan. Achter de kerk en voor het Rechthuis komen ook parkeerplaatsen achter groene hagen. Het groene park ligt tussen de huizen en de parkeerplaatsen. Om ruimte te maken voor het park en de groene parkeerclusters, verdwijnt de parallelweg in de Schoolstraat. De parkeerplaatsen die aan deze weg liggen, komen terug in de parkeerclusters. Het Schansgebied verandert door dit alles van een parkeerplaats in een groene woonomgeving.

De kerk maakt het nieuwe ontwerp compleet. Het kerkfront met de karakteristieke torens ademt historie. Niet voor niets wil de gemeenteraad het front behouden.

Naast het kerkfront laten we ook de voorste delen van de kerkmuur staan. Hierachter komt nieuwbouw. Deze nieuwbouw volgt de voetprint van de oorspronkelijke Schanskerk. Ook komt de ronde achterkant die de kerk vroeger had terug. Achter de pastorie komt een bordes dat grenst aan het Schanspark. Welke functie de nieuwbouw achter het kerkfront precies krijgt, is nog niet besloten. Er zijn meerdere opties mogelijk.

Zo kunnen er appartementen komen, maar ook zorgwoningen of een hotel. Op basis van de bijeenkomsten en verdere planvorming gaan we beslissen wat het beste past bij dit gebied in Uithoorn.

Voordat we de schetsen en plattegronden tot leven gaan wekken, willen we stilstaan bij het parkeren in het gebied. In het plan staan in totaal bijna 90 parkeerplaatsen ingetekend. Niet alle huidige parkeerplaatsen komen terug in het gebied. Dat is in 2012 al bepaald.
De parkeerplaatsen in het gebied zijn voor de huidige bewoners, de nieuwe woningen, de nieuwe functies voor de kerk en pastorie en een paar voor de horeca.
Om de parkeerdrukte binnen het gebied te verlagen, zijn we van plan ongeveer 20 extra parkeerplaatsen dichtbij te maken. Om precies te zijn langs de Schoolstraat, bij het Amstelplein in de buurt.

Tijd om de schetsen en plattegronden tot leven te wekken. Daarom hebben we drie artist impressions laten maken. Deze geven een goed beeld van hoe het Schansgebied er straks uit kan komen te zien.

Op deze impressie staat u links naast het Rechthuis. Middenin ziet u de torens van de Schanskerk. Onder deze torens staat een deel van de nieuwe woningen die we gaan bouwen. Links naast de woningen loopt langs het halfronde gebouw een wandelpad naar het nieuw parkje. Helemaal rechts ziet u de huidige bebouwing van het straatje Schans.

U bent nu naar het huidige halfronde gebouw gelopen en kijkt het park in. Aan de linkerkant ziet u de hagen die de parkeerplaatsen aan het zicht onttrekken. Middenin staat de kerk. Tussen de oude kerkmuren en het front is een nieuw gebouw gekomen. Qua vorm en stijl doet dit gebouw aan de huidige Schanskerk denken. Naast de kerk ziet u de pastorie met het bordes aan het park. Naast de pastorie ziet u de nieuwe woningen. De woning naast de pastorie heeft een  historische uitstraling. De woning uiterst rechts is wat moderner.

U bent door het park naar de Karveel gelopen. De Karveel is een zijstraat van de Schoolstraat. Links ziet u de kerk en de pastorie. Aan uw rechterkant is de Amstel. U ziet de parkeerclusters nu van de andere kant. De parkeerplaatsen volgen de vorm van de hagen. Om het park groter te maken, is de parallelweg langs de Schoolstraat verdwenen.

Als gemeente horen wij graag uw mening over de nieuwe plannen. Laat ons weten wat u vindt door de vragenlijst in te vullen. Ook kunt u deelnemen aan de inloopbijeenkomst. Deze vindt plaats op 28 maart van half 8 tot 9 uur ‘s avonds in het gemeentehuis. Woont u in het Schansgebied? Dan heeft u een uitnodiging gekregen voor de informatiebijeenkomst op 24 maart.

De uitkomsten van de enquête en de reacties die we tijdens de bijeenkomsten verzamelen leggen we, samen met het plan, aan de gemeenteraad voor. Dat doen we tijdens de commissie Wonen & Werken op 13 april aanstaande. Op 28 april staat het plan dan op de agenda van de gemeenteraad. Op die datum neemt de gemeenteraad, mede op basis van uw reactie, een besluit over de nieuwe inrichting van het Schansgebied.

Uiteraard delen we de uitkomsten van de enquête en de verzamelde reacties ook met u. Dit doen we op www.uithoorndenktmee.nl. U kunt zich op deze website ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Zo mist u niets!

Bedankt voor uw aandacht
[einde video]

Cookie-instellingen