Het plan

Het plan voor het Schansgebied dat ter inzage ligt, is in de periode maart tot en met oktober 2022 met inwoners, ondernemers, geïnteresseerden en vooral bewoners van het Schansgebied besproken. Deze besprekingen hebben tot wijzigingen in het plan uit maart 2022 geleid. Deze wijzigingen lichten we op deze pagina toe. Tijdens de informatiebijeenkomst van 27 oktober hebben inwoners, ondernemers en andere aanwezigen ons nog een aantal aandachtspunten meegegeven. Deze nemen we mee bij de uitwerking van het definitieve ontwerp. Deze wijzigingen zijn in dit plan dus nog niet te zien.

Wilt u het plan dat wij in maart 2022 hebben gemaakt bekijken of meer lezen over het gesprek met inwoners, ondernemers, geïnteresseerden en vooral bewoners van het Schansgebied? Kijk dan op de pagina Historie en uitgangspunten nieuwe plan. Voor een volledig verslag van de participatie rond het plan, kunt u het Participatieverslag Schansgebied (3,2 MB) bekijken.

Wat is het plan?

Op deze eerste schets ziet u het plan voor het hele Schansgebied zoals dat nu ter inzage ligt. In dit plan zijn twee belangrijke verschillen ten opzichte van het originele plan: de situatie voor de woningen aan de Kaag en de aansluiting van het park op het halfronde gebouw. Verder hebben we de situatie voor de 4 woningen langs de Amstel in meer detail uitgewerkt.

Het nieuwe plan voor het Schansgebied

Het plan voor de Kaag

In het oorspronkelijk ontwerp voor het Schansgebied lag de Schoolstraat (links) dichter langs de woningen aan de Kaag. De bewoners vonden dit niet fijn en waren bang voor meer geluidsoverlast en een minder veilige situatie. In het definitieve ontwerp is de Schoolstraat opgeschoven richting het park. Hierdoor is er meer ruimte voor de woningen aan de Kaag gekomen. Voor de woningen verbreden we het voetpad, daarachter planten we een haag en daarlangs leggen we parkeervakken aan. De parkeerplaatsen die aan de kant van het park verdwijnen komen terug aan de kant van de woningen. De inrit naar de achterkant van het appartementengebouw Schans wordt door een ruimere bocht veiliger vormgegeven. In de afbeelding hieronder ziet u het plan voor de Schoolstraat in meer detail.

Parkeren lang de Kaag

Het plan voor de Schans: 4 woningen langs de Amstel

De weg voor de woningen langs de Amstel verandert van een eenrichtingsweg in een tweerichtingsweg. Om dit te kunnen realiseren wordt de weg verbreed van 4 naar 5 meter. Door de verbreding wordt de voetgangersruimte voor de deur van de woningen kleiner. Tussen het Rechthuis en voormalig café De Herbergh wordt de weg verbreedt naar 6,5 meter. Zo kunnen ook grotere voertuigen elkaar hier passeren.

Wegverbreding Schans 

Het plan voor het halfronde gebouw

Het hoogteverschil tussen het halfronde gebouw en de straat blijft behouden en daarmee ook de muur en trappen bij de woningen voor de deur. Voor deze muur worden plantvakken gemaakt. Aan de zijkanten van het gebouw worden houten containerbergingen geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de containers uit het zicht verdwijnen.

De nieuwe inrichting rondom het halfronde gebouw

Artist-impressions

Om de plattegronden tot leven te wekken, hebben we 2 artist-impressions laten maken. Deze impressies geven een goed beeld van hoe het Schansgebied er straks uit kan komen te zien.

Artist-impression van de Schoolstraat

Op deze eerste impressie loopt u over de Kaag. Links ziet u een van de nieuw aangelegde parkeerzones, omzoomd met een haag. Rechts ziet u de verbrede stoep.

Parkeervakken en groen langs het halfronde gebouw

Op deze tweede impressie loopt u vanaf de Amstel via de Kaag richting de Schoolstraat. Rechts ziet u de parkeerplaatsen die de halve cirkel van het halfronde gebouw verder afmaken.

Waar staan we nu?

Van 7 december tot en met 18 januari kon u een zienswijze indienen. In deze zienswijze kon u aangeven met welke onderdelen van het plan u het niet eens bent en waarom. Op dit moment worden alle ontvangen reacties gebundeld en gedeeld met iedereen die een zienswijze heeft ingediend. De reacties worden als bijlage toegevoegd aan het bestemmingsplan dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over het bestemmingsplan, waarbij aandacht is voor de ontvangen zienswijzen. De behandeling van het bestemmingsplan staat op 30 maart 2023 op de agenda van de gemeenteraad. Hier brengen wij u op dat moment van op de hoogte.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Andrea Rats, projectleider van het Schansgebied. U kunt hiervoor mailen naar dorpscentrum@uithoorn.nl of bellen naar 0297-513111.

 

Cookie-instellingen