Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Zienswijze indienen

Wilt u reageren op (delen uit) de visie, dan kunt u tijdens de inzageperiode van 27 maart t/m 17 april een zienswijze (reactie) in dienen. Dit kan via een brief aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Vermeld hierbij uw naam, adres en het project Visie Dorpsstraat. Ook kunt u vanaf woensdag 27 maart via het online formulier een zienswijze indienen:

Zienswijze indienen

Wat gebeurt er hierna?

Alle ontvangen zienswijzen worden beoordeeld en gebundeld tot een nota van antwoord. Deze nota wordt als bijlage toegevoegd aan de Visie Dorpsstraat die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Waar mogelijk worden de reacties verwerkt tot de conceptvisie die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over de vaststelling van de visie, waarbij aandacht is voor de ontvangen zienswijzen. De vaststelling van de conceptvisie staat naar verwachting in juni op de agenda van de raad. 

Cookie-instellingen