Onderzoek vrachtverkeer Schansgebied

08-06-2022 463 keer bekeken

De afgelopen tijd hebben we als gemeente hard gewerkt aan een nieuw plan voor de herinrichting van het Schansgebied. In het kader hiervan organiseerden we in maart 2022 een participatieavond voor bewoners. Hieruit kwamen ook enkele punten over het (vracht)verkeer in de Schoolstraat naar voren.

De gemeente wil graag werken aan een betere verkeerssituatie. Om meer inzicht te krijgen in de huidige situatie en te bepalen welke maatregelen eventueel passend zijn, start de gemeente een onderzoek.

Waarom dit onderzoek?

Tijdens de informatiebijeenkomst over het nieuwe plan voor het Schansgebied hebben bewoners aangegeven dat de Schoolstraat wordt gebruikt als doorgaande route richting de Amstel. Niet alleen door personenauto’s, maar ook door vrachtwagens die voorraad leveren aan winkels en horeca tussen het Amstelplein en de Schans. De gemeente wil daarom een onderzoek starten naar het laad- en lospatroon van winkels, drukte als gevolg van bevoorrading en de tijden en route van vrachtverkeer in het gebied. Door deze patronen te onderzoeken kan de gemeente als dat nodig is maatregelen treffen om de verkeerssituatie te verbeteren.

Wat gaan we doen?

Voor het uitvoeren van het onderzoek hebben we opdracht gegeven aan verkeerskundig bureau Goudappel. Met ingang van 10 juni wordt er een week lang een camera geplaatst bij de ingang van het Schansgebied, in de Schoolstraat net na de oprit tot de parkeergarage van het Amstelplein. Deze camera kan vrachtverkeer van ander verkeer onderscheiden, maar is niet in staat kentekens of gezichten te herkennen. We gebruiken de beelden bovendien alleen voor het verkeersonderzoek. Afspraken hierover worden opgenomen in een verwerkersovereenkomt. Op die manier wordt uw privacy altijd gerespecteerd. Naast de camerabeelden doen we als gemeente ook onderzoek door in gesprek te gaan met winkels en voorzieningen. In de tweede fase van het onderzoek worden de beelden en resultaten van de gesprekken door Goudappel geanalyseerd. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar de tijden en routes van het vrachtverkeer en naar de soorten voertuigen die door het gebied rijden. Na het onderzoek worden alle camerabeelden vernietigd.

Wat gebeurt er daarna?

Op basis van de analyse van Goudappel en ons eigen onderzoek kunnen we vaststellen hoe het laad- en lospatroon van de winkels is en hoe de vrachtwagens rijden. En of en hoe de verkeerssituatie in het Schansgebied problemen oplevert. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek beslissen we of nieuwe verkeersmaatregelen nodig zijn om het laden en lossen te verbeteren en de leefbaarheid in het Schansgebied te vergroten. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, informeren wij u hierover.

Wilt u op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen in het Schansgebied? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Zo mist u niets!

Cookie-instellingen