Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Informatiebijeenkomst 18 december

We vinden het belangrijk dat bewoners meedenken over het ontwikkelplan. Daarom organiseerden we op 18 december een bewonersbijeenkomst. Ruim 155 mensen bezochten de inloopbijeenkomst. Zij hebben meer informatie gekregen over het ontwikkelplan en de manier waarop we dat willen maken. En niet te vergeten de 4 opgaven waar we voor staan:

  • Klimaat: wateroverlast en hittestress
  • Openbare ruimte: wegen, groen, speelplekken, etc.
  • Wonen (inclusief de projecten van Eigen Haard)
  • Leefbaarheid: samen leven en veiligheid

U leest hier het hele verslag van de bijeenkomst

Alle aanwezigen konden meedenken over deze opgaven. Voor iedere opgave was er een tekening waarop de opgave werd uitgelegd. Een mooi startpunt voor het gesprek. Niet alleen tussen bewoners, de gemeente en Eigen Haard. Maar ook tussen bewoners onderling. Tijdens de avond zijn voor alle opgaven heel veel ideeën opgehaald. Teveel om op te nemen in deze nieuwsbrief. Daarom hebben we het verslag van de avond op Uithoorndenktmee.nl gezet. U vindt dit verslag onder het project ‘Ontwikkeling Thamerdal’. In het verslag vindt u de tekeningen die tijdens de bijeenkomst te zien waren. Ook vindt u in dit verslag onze samenvatting van uw ideeën. Hieronder vindt u daar een hele korte versie van.

Wonen

De bewoners zijn gehecht aan de huidige bouwstijl en willen deze stijl ook in de toekomst zien. Dat betekent bijvoorbeeld een ‘dorps’ karakter met tuintjes en geen hoogbouw. En liever ook geen woningen slopen. Het is belangrijk om voldoende betaalbare woningen (huur en koop) te bouwen voor alle soorten mensen.

Samen leven

De bewoners hebben veel gesproken over het belang om jongeren betrokken te houden bij de wijk. Ook moet er aanbod voor ouderen komen zodat die elkaar kunnen (blijven) ontmoeten. Het is daarnaast fijn als er meer verlichting komt. Want licht geeft veiligheid. Het thema ‘afval’ kan beter doordacht worden. Tot slot mag er meer zorg in de wijk komen.

Openbare ruimte

Groen is belangrijk: in de buurt mag niet minder groen komen (liever meer). Maar: naast de gemeente moeten óók de inwoners hun groen onderhouden. Bewoners willen ook graag een schone en veilige wijk. Parkeren is voor bewoners een probleem. Er wordt ook verschillend over gedacht. Sommige mensen willen meer parkeerplaatsen. Anderen willen dat auto’s een minder grote rol in de wijk krijgen. Tot slot willen bewoners meer mogelijkheden om de in wijk te ontspannen en elkaar te ontmoeten.

Klimaat

De bewoners hebben allemaal last van waterschade. Hittestress werd minder genoemd. Wel vinden bewoners dat de grote bomen in de wijk niet gekapt mogen worden. Die geven namelijk veel verkoeling. De meeste bewoners zijn tevreden over het groen in de wijk en willen dit ook zeker niet kwijt. Het groen in de voortuinen (van vooral huurhuizen) moet wel aangepakt worden. Hier zijn nog veel kansen voor meer soorten groen (biodiversiteit).

 

Cookie-instellingen