De Vuurvogel

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over het project De Vuurvogel. Van vragen over de 2 locaties die in beeld zijn: de Vuurvogel zelf en 't Buurnest, tot de bouw van het nieuwe Kindcentrum (kortaf IKC) De Vuurvogel en de geplande woningen op de overige locatie. Staat uw vraag er niet tussen?
Stel ons dan eenvoudig een vraag via onderstaande button:

Ik heb een andere vraag 

We nemen deze opmerking mee in ons onderzoek. Zelf kregen we namelijk juist veel positieve signalen over het verkeer rond halen en brengen van de kinderen. Volgens de school worden kinderen op 4 plekken afgezet: bij de 3 flats en bij de snackbar naast MFA De Scheg. Bedankt dus voor dit signaal van overlast bij een van deze plekken.
Overigens komen veel kinderen uit de flats zelf en dus lopend naar school.

Het aanpassen van de snelheid op de weg, en dus het ‘type weg’ valt buiten ons projectgebied. We onderzoeken aan welke norm de Arthur van Schendellaan gaat voldoen en passen ons daarop aan. 

Parkeren is in ieder bouwproject een belangrijk thema. Daarom nemen we de verkeersdeskundige al vroeg mee in het project, bijvoorbeeld voor een parkeerplaatsberekening.

Een ondergrondse oplossing voor parkeren is erg kostbaar. De nieuwe appartementen zijn bedoeld voor een startersdoelgroep. Zo betaalbaar mogelijk dus. Een parkeergarage zou de appartementen dan onbetaalbaar voor hen maken.

Er wordt een onderzoek gedaan op verkeer en parkeren in de hele wijk. De parkeerplaatsberekening nemen we daarin mee. Voor het aantal parkeerplaatsen bij nieuwbouw gelden namelijk een aantal vaste normen.

Ja, zeker. De asielopvang is een opgave waar de gemeente ook mee te maken heeft en het belang van inziet. Dit wordt nu met een noodopvanglocatie in ’t Buurtnest gerealiseerd. Onderdeel van een noodopvang is dat dit tijdelijk is. De nieuwbouw van de school is hierin meegenomen. De opvanglocatie is dan ook uiterlijk beschikbaar tot november 2024.
Meer over de asielopvang leest u op de gemeentewebsite onder Asielopvang.

Planschade aanvragen is uiteraard een recht van iedere inwoner. Planschade ontstaat als een woning minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bij de plannen voor de nieuwe woontorentjes proberen we, door al vroeg in gesprek te gaan met alle omwonenden, alle aandachtspunten en bezwaren in kaart te krijgen. En waar mogelijk aanpassingen door te voeren in het stedenbouwkundig plan. Zo zijn de woontorentjes die eventueel op locatie ’t Buurtnest kunnen komen al een stuk naar de weg verschoven vanwege de bezonning van de bestaande appartementen. Zie ook de vraag hierover en de Bezonningsstudie
In de nieuwe Omgevingswet (2024) heet planschade straks overigens Nadeelcompensatie.

Ja, dat is voor ons zelfs vanzelfsprekend. Voordat de sloop en bouw start, doen we opnames bij woningen in de buurt. Dat noemen we een nulmeting.

Ja, de oversteek wordt veel gebruikt door school. MFA De Scheg is de plek waar leerlingen gymmen. Ook wordt er aan de overkant gespeeld. Een zo kort en veilig mogelijke oversteek is dus een belangrijk punt in de afweging van beide locaties. De school geeft daarbij aan voorkeur te geven aan een nieuwe school op de huidige locatie en dus met de huidige plek van oversteken. 

Bedankt voor de vraag, we hebben de exacte cijfers even nagezocht. De locatie van De Vuurvogel en MOC Kabouterhuis samen lijkt in zijn geheel inderdaad groter: namelijk 15.000 m2. Maar dat is met het omliggende groen meegerekend.

Als we de percelen via het kadaster bekijken is de locatie van De Vuurvogel circa 5.600 m2 en die van ’t Buurtnest 5.700 m2. Ze zijn dus nagenoeg even groot. Vandaar dat we beide locaties bekijken voor de bouw van het nieuwe Kindcentrum De Vuurvogel en woningbouw.

Bedankt voor het actief meedenken in de plannen. We begrijpen dat de nu redelijk ongebruikte groene strook voor de flat ideaal lijkt voor woningen. Maar wij kunnen niet zomaar een woontoren ergens anders in de wijk verzinnen. De feiten zijn dat de school een nieuw gebouw krijgt. Dat kan op 2 locaties waar nu al gebouwen staan: de huidige locatie en ’t Buurtnest. Op de locatie die overblijft zouden we graag woningen zien.
Een derde locatie waar nu nog geen bebouwing staat kunnen we niet hiervoor ‘inwisselen’.

We begrijpen dat de term onherroepelijk verwarring schept. We leggen dit graag uit. ‘Onherroepelijk’ verwijst naar het huidige bestemmingsplan. Dat is destijds bekend gemaakt, waarna iedere inwoner van Uithoorn bezwaar kon maken. Bij geen of niet relevante bezwaren is het bestemmingsplan toen door de gemeenteraad akkoord verklaard (vastgesteld). Daarna wordt het definitief of ‘onherroepelijk’. Dat betekent dus alleen dat er geen bezwaar meer kan worden gemaakt op het huidige bestemmingsplan.

Een bestemmingsplan kan daarna wél altijd worden gewijzigd als dat nodig is. Uiteraard weer met een periode waarin iedereen bezwaar kan maken. Op dit moment zijn we nog niet in de fase waarin een bestemmingsplanwijziging wordt aangevraagd. Dat komt later.

Toch vinden het als gemeente prettig om al vóór deze fase met de buurt in gesprek te gaan. Daarom hebben we ook de informatieavond gehouden. Zo kunnen we opmerkingen al vooraf meenemen en bezwaren wegnemen als dat mogelijk is.
Zo is de opmerking over inkijk en bezonning vanuit de De Gasperilaan verwerkt in een wijziging.
Meer hierover leest u in de vraag over de bezonning en inkijk.  

Dat klopt. Dat is het huidige bestemmingsplan. De maatschappij verandert continu (welvaart, woningnood) en de gemeente kan bestemmingsplannen wijzigen om via projecten een antwoord op deze opgave te bieden.
Zoals woningbouw. Bij nieuwbouw van woningen moet er dus een wijziging op dit bestemmingsplan plaatsvinden. Dit gaat via een wettelijke procedure waarbij u als omwonende ook inspraak heeft. Dit heet een zienswijze indienen. De zienswijzen neemt de gemeenteraad mee bij een besluit over het gewijzigde bestemmingsplan. We laten iedereen weten wanneer deze inspraak mogelijk is. Dit ziet u ook op de planning.

We vinden het als gemeente prettig om al vóór deze fase met de buurt in gesprek te gaan. Daarom hebben we ook de informatieavond gehouden. Zo kunnen we opmerkingen al vooraf meenemen en de plannen optimaliseren.
Zo is de opmerking over inkijk en bezonning vanuit de De Gasperilaan verwerkt in een wijziging.
Meer hierover leest u in de vraag over de bezonning en inkijk. 

Bedankt voor deze opmerking en goed om al zo vroeg in het project dit aandachtspunt te vernemen. Met deze vraag hebben we dan ook een extra bezonningsstudie laten uitvoeren. En naar de hoogtes gekeken van de 2 woontorentjes op locatie Buurtnest als de school op de huidige locatie blijft (Model 1).

In het kort de resultaten: voor de woontorentjes refereerden we aan dezelfde hoogte als de bestaande appartementengebouwtjes. Deze blijken 6 lagen hoog te zijn. We hebben voor de nieuwe woontorentjes 5 lagen voor ogen. Deze worden dus een verdieping lager.

Ook hebben we de positie van de nieuwe woontorentjes gewijzigd. Deze zijn ruim 10 meter richting de Arthur van Schendellaan verschoven. Zo is de bezonning optimaal.

Dat betekent dat Model 1 (woningbouw bij ’t Buurtnest) dus aangepast is. De tekeningen van de bezonningsstudie en van de positie van de woontorentjes kunt u in detail hier bekijken. De nieuwe situatie vindt u onder Model 1- aangepast.

Dat klopt, bij bouwprojecten verandert de leefomgeving voor wie er al woont. Dat is ook de reden dat we al vroeg contact met de buurt hebben gezocht. Zo kunnen we belangrijke aandachtspunten al vroeg meenemen. De stem van de wijk is voor ons ook een element in de onderzoeksfase namelijk en aanleiding om in gesprek met elkaar te blijven.

Uithoorn is voortdurend in beweging en ontwikkeling. Net als andere gemeentes in de drukke Randstad en in de buurt van metropool Amsterdam. Dat daarbij de bestaande situatie en dus het uitzicht vanuit uw woning verandert, is soms onoverkomelijk. We gunnen iedereen in Uithoorn natuurlijk uitzicht op een park en groen, maar dat is in de regel lastig. We vinden het bij nieuwbouw vooral belangrijk om zorgvuldig rekening te houden met zaken als bezonning en inkijk.

De keuze voor appartementen in woontorentjes is bewust gemaakt. Dat heeft twee redenen.
Allereerst: er is een grote nood aan woningen. In Nederland en ook in Uithoorn. Als er op bouwlocaties mogelijkheden zijn om ook woningen te bouwen, bekijken we dat daarom goed. Het type woningen dat we dan bouwen, baseren we steeds op de behoefte die er leeft. Dit staat ook in de Woonvisie Uithoorn. Zo sluiten we als gemeente met onze keuzes zo goed mogelijk aan bij de lokale en regionale woningbehoefte in een markt waarin een groot tekort is aan woningen. Betaalbare appartementen voor starters zijn dan voor deze locaties de meest logische keuze.

Daarnaast kijken we ook naar de bredere omgeving. In Zijdelwaard zijn dan 2 ‘groene lijnen te zien’. Vanaf ’t Startnest tot aan MOC het Kabouterhuis en vanaf ’t Startnest tot achter ’t Buurtnest. Die groene beleving in de wijk behouden we het best als we woontorentjes bouwen en geen straten met rijwoningen.

Bedankt voor de opmerkingen. Wat er in de wijk speelt, hebben we helder op ons netvlies en nemen we mee.

Ja, dat klopt. Eerst zullen de leerlingen verhuizen naar ’t Buurtnest, waar de school tijdelijk gehuisvest wordt. Daarna volgt na de bouw de verhuizing naar de nieuwe school. Dat dit logistiek een uitdaging is beseffen we, samen met de school, goed. Toch heeft de school – en de projectgroep van de gemeente na alle onderzoeken ook – voorkeur voor nieuw bouwen op de huidige locatie. En gaan ze de uitdaging aan met de blik gericht op een prachtig nieuw gebouw over een paar jaar.   

De sloop van de huidige school en de bouw van het nieuwe Kindcentrum is een groot project. Dit neemt zo’n jaar in beslag. Ruim meer dan een zomervakantie dus.

De huisvesting van de school tijdens de bouw blijft een tijdelijke oplossing. We doen uiteraard wat we kunnen voor een zo optimaal mogelijk onderkomen.

De huisvesting van de school tijdens de bouw blijft een tijdelijke oplossing. We doen uiteraard wat we kunnen voor een zo optimaal mogelijk onderkomen.

Dat begrijpen we en dat vinden wij ook belangrijk. Vandaar dat er een mooi, nieuw gebouw komt.

Ja, de oversteek wordt veel gebruikt door school. MFA De Scheg is de plek waar leerlingen gymmen. Ook wordt er aan de overkant gespeeld. Een zo kort en veilig mogelijke oversteek is dus een belangrijk punt in de afweging van beide locaties.

Bij de keuze van de plek voor de nieuwe school (op de huidige plek of op locatie Buurtnest) wegen de wensen van de school zelf zwaar mee. De school geeft de voorkeur aan de huidige locatie, ook omdat de oversteek daar als goed, handig en het veiligst wordt ervaren.

Wat er precies in de school komt, bepaalt de school zelf. Het opnemen van een ouderkamer in het programma is dan ook aan hen om af te wegen tegen de andere faciliteiten die ook een plek moeten krijgen.

Cookie-instellingen