Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Het plan in beeld

Het Legmeerbos is een aantrekkelijk groen wandelgebied met onder andere bomen en struiken, waterelementen, natuurvriendelijke oevers en bloemen en kruiden. Het is een bos van en voor bewoners. En een bos van en voor bewoners, maak je samen met de bewoners. BBL heeft in het voortraject dan ook al intensief contact gehad met bewoners uit de wijk. Onder andere in werkateliers, tijdens bewonersavonden en regelmatig via nieuwsbrieven. Alle input die tijdens het voortraject is verzameld hebben we meegenomen in de nieuwe schetsen voor het Legmeerbos. Op deze pagina kunt u de schetsen bekijken. Allereerst zoomen we in op de locatie van het Legmeerbos.

De locatie is op deze tekening goed te zien 

De lichtgroene delen op de schets – het speelbos, de parkeerplaats en het evenemententerrein – bestaan al. De lichtgroene strook langs de busbaan is een hondenlosloopgebied en bestaat ook al, maar is niet altijd goed toegankelijk en slechts beperkt ingericht. De oranje vlakken zijn de gebieden waarvan de raad heeft gezegd dat we kunnen gaan onderzoeken of we die kunnen gebruiken voor een Legmeerbos. Het linker (westelijke) oranje vlak hiervan kunnen we slechts voor de helft gebruiken. Voor de andere helft zoekt de Gemeente nog een ontwikkelaar voor een leisure functie (vrije tijdsbestedeling). Bovenin (aan de noordzijde) langs de Randweg is de blauwgroene strook een nog te creëren groenstrook in het BTAZ (Bedrijventerrein Amstelveen Zuid) terrein.

Op termijn worden de eerstgenoemde delen mogelijk vergroend, maar de intentie is om hier nu niet de focus op te leggen. Eerst gaan we ons richten op het oranje gebied, eventueel de groenstrook langs de busbaan en de verbinding naar de groenstrook langs de BTAZ. De groene strook langs de busbaan willen we beter toegankelijk maken. Langs de Randweg (bovenin de afbeelding) hebben we een wandelpad ingetekend. Of dit mogelijk is, is nu nog niet zeker.

Het oranje deel op de afbeelding is voor een groot deel braakliggend terrein dat, samen met het water van de Meerkikker, een parkachtige invulling zal krijgen. Met ruimte voor bomen en struiken, waterelementen, natuurvriendelijke oevers, bloemen, kruiden en recreatieve paden. Op de volgende afbeelding zoomen we in op dit parkachtige gedeelte, het focusgebied van het project

In het gebied in het meest linkse gele ovaal is plek gereserveerd voor een commerciële invulling op het gebied van vrije tijd. De Gemeente heeft eigenlijk deze heel rechthoek (het veld tussen Randhoornweg en Legmeervogels/AKU) te koop staan voor een vrije tijds invulling. De raad heeft in februari besloten dat we de helft mee mogen nemen in het onderzoek naar een Legmeerbos. De andere helft is dan het blauw omkaderde gebied. Het gebied in het gele ovaal rechtsboven is bestemd als hondenloslaatgebied. 

De ontwikkeling van dit gedeelte zorgt voor een groen en een prettig leefklimaat. Er is volop ruimte voor ontspanning en recreëren in het groen. En met de verbeterde paden en nieuwe verbindingen naar andere gebieden, wordt het gebied een aantrekkelijke plek voor fietsers en wandelaars. Zowel voor een ommetje binnen het Legmeerbos als voor wandel- en fietsverkeer richting Aalsmeer en Amstelveen. Op de afbeelding hieronder ziet u een schets van de wandel- en fietsroutes in het Legmeerbos. De doorgetrokken lijnen zijn de paden en wegen die er al liggen; de stippellijnen geven de paden aan die we willen realiseren of verbeteren.

Subsidie van de SLS

Het Legmeerbos heeft als doel de negatieve effecten van nieuwe ontwikkelingen, infrastructuur (N201 en Uithoornlijn) en de ervaren overlast van Schiphol te verzachten. Dit laatste is ook waarom de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) een subsidie heeft toegekend aan dit initiatief van Buurtbeheer De Legmeer.

Cookie-instellingen