Dorpshart De Kwakel

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over het project Dorpshart de Kwakel en project supermarkt Rehorst met woningen. Een aantal vragen gingen over losse, persoonlijke situaties, deze vragenstellers ontvangen persoonlijk antwoord of hebben dit al gehad.

Staat uw vraag er niet tussen? Laat het ons gerust weten:

Ik heb een vraag
 

Meer over de appartementen die boven de supermarkt komen, kunt u lezen op de website van de makelaar: https://www.dekoningwonen.nl/nieuwbouw/project/de-kwakel-centrumplan-de-kwakel

 

Smaak is natuurlijk erg persoonlijk en voor iedereen anders. De gekozen architectonische stijl is in samenspraak met stedenbouwkundige, de Welstandscommissie en de architect tot stand gekomen. Er is dus consensus over.

We beseffen dat er momenten met piekdrukte zijn, maar het aantal parkeerplaatsen in het werkgebied kunnen we daar niet op baseren. Op gemiddelde dagen is er voldoende parkeerruimte. Er zijn hiervoor tellingen gedaan. Op piekdagen moet er soms worden uitgeweken naar alternatieve ruimte, als dat mogelijk is het kerkplein bijvoorbeeld.

Bedankt voor het aandachtspunt. We gaan als gemeente na wat er hier mogelijk voor is binnen de regelgeving.

Het plein is tijdens de werkzaamheden niet te gebruiken, ook niet voor de marktkramen. Zij zullen vanaf maandag 15 mei op de Traverse staan, tot het plein klaar is. Dat duurt waarschijnlijk tot 21 juli. De dagen van de marktkramen blijven dezelfde.

Traverse
De tijdelijke locatie van de marktkramen

 

Nee, vanaf maandag 15 mei is het centrum afgesloten voor al het verkeer. De woningen en winkels zijn nog wel te voet bereikbaar. Dus eventueel ook met de fiets aan de hand. Fietsen of brommen gaat niet. 
De afsluiting duurt naar verwacht 10 weken, tot 21 juli.

De busdienst verandert tijdens de werkzaamheden in het dorpshart.
De bus (lijnen 147 en 247) gaan tijdens de afsluiting van het centrum omrijden.
Via de N231 (noord/ zuidlijn) en de N196 (Koningin Máximalaan) zijn de dichtstbijzijnde haltes:

  • In Vrouwenakker (nabij tankstation en fietsenmaker);
  • Eind/ beginpunt busstation Uithoorn.

We begrijpen goed dat de afsluiting van het centrum ook voor busreizigers voor ongemak gaat zorgen. Toch hebben we samen met de werkgroep van bewoners en ondernemers voor deze intensieve aanpak gekozen, omdat dit het beste eindresultaat zal geven.

Ja, dat kan. Hieronder geven we algemene uitleg over grondwaterstand bij werk aan de riolering.

Vervangen en vernieuwen van het riool

Het huidige betonnen riool is verouderd. Bij oudere riolen zijn de buizen niet altijd lekdicht meer. Grondwater kan dan via de buisverbindingen (of inlaten), naar het riool wegstromen. Hierdoor kan de stand van het grondwater nu lager zijn dan dat deze eigenlijk zou moeten zijn. In het project gaan we het gehele vuilwaterriool vernieuwen. Met een nieuw, lekdicht riool stroomt grondwater niet meer weg. Dus zal het grondwater gaan stijgen naar het oorspronkelijk niveau. 

Aanleg regenwaterriool

Naast het vernieuwen van het vuilwaterriool gaan we ook een nieuw regenwaterriool aanleggen. Dit is om het regenwater af te voeren dat op de bestrating valt. Dat is belangrijk bij de huidige klimaatveranderingen, waarbij wateroverlast maar ook droogte een belangrijk thema is. Water kan straks in, maar ook uit de buizen stromen. Zo krijgen we een evenwichtiger grondwaterstand met minder pieken en dalen. Dat is goed voor de funderingen van de woningen en voorkomt verdroging tijdens lange en warme perioden met weinig regen.

Meer over wie waarvoor verantwoordelijk is bij de grondwaterstand kunt u lezen op de gemeentewebsite: https://www.uithoorn.nl/Home/Wonen_en_leefomgeving/Riolering_en_wateroverlast

Vragen
Heeft u nog vragen over de grondwaterstanden en uw woning in het werkgebied van Dorpshart de Kwakel? Dan kunt u die stellen aan dhr. Van der Veldt - projectleider uitvoering, via een mail aan: albert.van.der.veldt@duoplus.nl

Wilt u een melding doen over het riool of wateroverlast? Dat kan ook via de website van de gemeente onder melding openbare ruimte.

Fietsparkeren en de overlast hiervan is een aandachtspunt waar nog nader naar gekeken moet worden, ook samen met de bewoners (klankbordgroep) en ondernemers. Het heeft onze aandacht. 

De gehele inrichting van het dorpshart is verkeersremmend ontworpen. Er komen verkeersplateaus aan de in- en uitgangen.

Er komen twee locaties met ondergrondse containers. Kruising Wilgenhof-Monseigneur Noordmanlaan:

  • PMD
  • Textiel
  • Glas
  • Restafval

Uitgang Leendershof:

  • Papier
  • Restafval

Er loopt een gesprek met de groenteboer, net als met andere marktkramen. Een tijdelijke en definitieve locatie wordt bepaald in samenspraak met de andere ondernemers. Daar moeten we samen uit kunnen komen.

Er komen 2 laadpaallocaties en deze komen aan de oostzijde ter hoogte van Drechtdijk 17.

Laadpaalparkeerplaatsen zijn plaatsen die voor een bepaalde doelgroep gereserveerd zijn. Meer gereserveerde parkeerplaatsen maken binnen de algemene parkeerplaatsen in het dorpshart zou uit balans zijn. Natuurlijk groeit de behoefte aan laadpalen in Nederland in de toekomst. Op termijn wordt dan ook in heel Uithoorn gekeken naar de nieuwe behoeften. Dat geldt ook voor de 2 invalidenparkeerplaatsen.

De situatie is en blijft gelijkwaardig. Er komt wel een plateau. Het kruispunt wordt in de toekomstige situatie wel een stuk overzichtelijker dan het nu is om voorrang te kunnen geven.

Tijdens de bouw zal er wel tijdelijk vrachtverkeer komen, maar het is daarna geen doorgaande route, dus zal er weinig vrachtverkeer zijn. Lokaal (vracht)verkeer door de Noordmanlaan zal wel nodig zijn.

Door het centrum. Tijdens de uitvoering rijdt de bus wel om. De bushalte valt buiten het centrum, dat beschermt de kwaliteit van het straatwerk. Zie ook de vraag of de nieuwe locatie van de bushalte goed onderbouwd is.

De supermarkteigenaar is ermee bezig om een geldautomaat binnen te kunnen bieden. 

We zijn hier nog mee bezig om dit mogelijk te maken. Het gaat er voornamelijk om waar er een jaarlijks budget voor kan worden vrijgemaakt.

Ja, je ziet straks het verschil in de bestrating. Door verschil in hoe de stenen zijn gelegd en de kleur van de rijbaan, het trottoir, de parkeerplaatsen en het plein. Het dorpshart wordt een ‘shared space’. Dat betekent dat de auto zich te gast in het gebied voelt en zijn snelheid daarop aanpast.

We begrijpen de vraag, maar vanuit de gemeente is het niet de primaire taak om dit te regelen. Bij piekdrukte door bijv. evenementen in het Dorpshuis zou de organisator zelf met het kerkbestuur kunnen afstemmen.

De geleidetegels lopen in het plan nu van de bushalte tot en met de oversteek naar het dorpshart, daarna stoppen ze.

Na de realisatie van het plan wordt er door gemeente en gebruikers op locatie gekeken waar en hoe de looproutes geperfectioneerd kunnen worden. Dit doen we graag ook samen met de steller van deze vraag die hier specifiek aandacht voor vraagt.  

Het standbeeld voor het Dorpshuis (De Tamboer) komt terug na de herinrichting.

De grote stenen rand is ook een kunstwerk en komt elders in Uithoorn terug, namelijk in het Legmeerbos.

Op de nieuwe supermarkt komt een plek voor ‘t Kwakeltje’ , dit kunstwerk komt voort uit de co-creatie. Tenslotte komt nog een kunstwerk voor ‘de Kwakelse Kermis’ in samenspraak met Kwakelse inwoners.  

De huidige plek van de bushalte in het plan is een uitkomst van de co-creatie. De landschapsarchitect heeft de aanzet daartoe gedaan en de werkgroep heeft dit omarmd.

Het Dorpshart wordt shared space (gelijkvloers) ingericht. Een bushalte moet verhoogd worden aangelegd en dat past niet met de nieuwe gelijkvloerse inrichting. Het zal ook ten koste van een aantal parkeerplaatsen gaan.

Daarnaast is zicht en veiligheid voor in- en uitstappen nodig en is stank en overlast door een optrekkende bus niet wenselijk in het nieuwe dorpshart.

Tenslotte is een optrekkende bus ook niet wenselijk op klinkerbestrating, dat doen we liever op asfalt.

We hebben de vraag aan de verkeerskundige voorgelegd. Uiteindelijk kiezen we ervoor om hier geen bord Verboden te parkeren te plaatsen. We zijn in het algemeen terughoudend in het plaatsen van dergelijke borden en zeker binnen zo’n gebied.
Voor iedereen geldt dat je niet mag parkeren of stilstaan op een plek waardoor ander verkeer er niet door kan. Is het erg druk dan zal iemand er soms op aangesproken moeten worden.

Nee hoor, het volume van de supermarkt past bij de schaalgrootte van het dorp en van het bestemmingsplan.
Bekijk het nieuwbouwproject op de website van de ontwikkelaar De Koning.

Ja, er zijn voldoende parkeerplaatsen in het plan opgenomen.
Bekijk het nieuwbouwproject op de website van de ontwikkelaar De Koning.

In de supermarkt op de begane grond komt de snackbar terug. Een restaurant is niet voorzien in de plannen.
Bekijk het nieuwbouwproject op de website van de ontwikkelaar De Koning.

Er is inmiddels een afspraak ingepland bij Eigen Haard om te overleggen wat de plannen zijn. Stofbescherming gaat in overleg tijdens de afstemming van de sloopfase. We nemen uw aandachtspunt mee.

Wat er in het huidige pand van de supermarkt komt, is aan de eigenaar van het pand. Als er een nieuw initiatief is, kan de gemeente uiteraard meekijken. 

Ja, er komt een geldautomaat in de nieuwe supermarkt. Deze komt binnen te staan.
Bekijk het nieuwbouwproject op de website van de ontwikkelaar De Koning.

Cookie-instellingen