Verkeer Dorpshart aan de Amstel

Dorpshart aan de Amstel

De nieuwe, groene uitstraling van de Koningin Máximalaan, de Laan van Meerwijk en de Thamerlaan in het plan geven automobilisten minder het idee van een doorgaande weg. Een aantal oplossingen als rotondes en verhoogde oversteekplaatsen zorgt voor een lagere snelheid in het centrum. Ook zal het aantal auto’s dat door het centrum rijdt afnemen. Voor automobilisten die in Uithoorn moeten zijn, blijft het centrum goed bereikbaar. Voetgangers en fietsers worden gelijkwaardiger en dus belangrijker in het centrum. 

 

Voetgangers en fietsers

Een aantal bestaande fietspaden op en rond de Koningin Máximalaan zullen brede fietsstroken langs beide zijden van de weg worden. Met een brede fietsstrook langs beide zijden van de weg zijn fietsers zichtbaarder voor autoverkeer. Bij rotondes zijn deze stroken een stuk veiliger dan vrijliggende tweerichtingsfietspaden. Brede fietsstroken passen ook beter bij een echte centrumstraat dan een apart tweerichtingsfietspad. Op een aantal punten moeten deze fietsstroken weer netjes aansluiten op de fietspaden in twee richtingen. 

In het nieuwe ontwerp krijgen ook voetgangers meer ruimte. Op een aantal plekken heeft u als voetganger voorrang bij het oversteken door een zebrapad, zoals op deze afbeelding van de kruising bij de Dorpsstraat. 

Kruisingen

Voor een verkeerssituatie met een goede doorstroom van bestemmingsverkeer, maar met minder doorgaand verkeer zijn kruisingen belangrijke punten:

Rotonde Koningin Máximalaan – Thamerlaan – Laan van Meerwijk
Op deze kruising waar nu stoplichten staan, kiezen we voor een rotonde. Auto’s hoeven zo minder lang te wachten en fietsers helemaal niet meer. Zij hebben namelijk voorrang op de rotonde. Net als de middenberm komt ook de rotonde een beetje hoger te liggen. Er komt gras op en een kunstwerk. Zo wordt het een echt herkenningspunt.

Thamerlaan krijgt voorrang op Prinses Irenelaan

Op het kruispunt van de Thamerlaan met de Prinses Irenelaan en Prinses Christinalaan is nu een tijdelijke rotonde gemaakt. Omdat de Thamerlaan veel drukker is dan de andere twee straten, werkt een voorrangskruising hier beter. De brede middenberm geeft ruimte om de Thamerlaan rustig in 2 keer over te kunnen steken.

Rotonde Koningin Máximalaan – Admiraal van Ghentlaan

Op de kruising met de Admiraal van Ghentlaan kan een rotonde ervoor zorgen dat het Zijdelveld en de Admiraal van Ghentlaan beter aansluiten. Ook fietsers kunnen dan veiliger oversteken. Op dit moment wordt de haalbaarheid van dit plan nog onderzocht.

 

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen