Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Meedoen en meedenken bij het maken van plannen

27-09-2020 4540 keer bekeken

In Nederland werken inwoners, bedrijven en gemeenten steeds vaker samen aan ingewikkelde opgaven. De Rijksoverheid vraagt aan gemeenten om deze manieren van samenwerken vast te leggen in een plan en in afspraken. De enquête is gesloten en het resultaat is bekend.

Resultaat enquête 

De gemeente Uithoorn heeft al een plan van enkele jaren geleden. Dit plan heet ‘de Participatienota’. Vanwege nieuwe wetgeving en andere maatschappelijke wensen moet deze Participatienota worden aangepast. De gemeenteraad stelt het nieuwe plan met de nieuwe afspraken uiteindelijk vast. Het maken van het plan doen we in de gemeente Uithoorn wel samen. Samenwerking raakt immers iedereen die woont en/of werkt in Uithoorn en De Kwakel.

Bij samenwerken is er in de basis sprake van twee rollen:
1. De rol van initiatiefnemer. Dit is iemand die een idee of een plan heeft. Soms is dit de gemeente en vaak is dit een inwoner, ondernemer of organisatie;
2. De rol van belanghebbenden. Dit zijn personen, bedrijven of instellingen die een belang hebben bij dat idee of dat plan. Ook de gemeente kan belanghebbend zijn. 

Uw bijdrage is belangrijk!


In deze enquête krijgt u vragen voorgelegd over uw rol als belangstellende of initiatiefnemer. Dus over uw rol als persoon, bedrijf of instelling met een belang bij de plannen van een ander. Met uw antwoorden in deze enquête helpt u ons om samen met u en anderen een plan te maken over hoe wij samenwerken in Uithoorn. Uw bijdrage is dus belangrijk! Het invullen van de enquête duurt maar 5 minuten.

Privacywet/AVG


De enquête is anoniem, ook het resultaat van het onderzoek wordt anoniem opgeleverd. Dit wil zeggen dat informatie niet terug te herleiden is naar een individueel persoon of personen. Uw informatie wordt niet gebruikt voor andere doeleinden anders dan dit onderzoek en wordt na verwerking vernietigd. De wettelijke AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) verplichtingen worden in acht genomen.
Wij hopen dat zoveel mogelijk belangstellenden en initiatiefnemers de enquête invullen, omdat iedere mening er toe doet bij samenwerken!

Cookie-instellingen