Submenu

Script bij filmpje vervolgonderzoek

Filmpje tekst Vervolgonderzoek Wonen, sporten en recreëren

Sheet 1:

Voorblad

Sheet 2:

Kunnen we op de huidige locatie van Thamen honk- en softbal en jeu-de-boules-vereniging Boule Union Thamen (verder Thamen genoemd) woningen bouwen die passen bij de behoefte van de inwoners van Uithoorn en De Kwakel? Hoe kunnen we deze woningen zo goed mogelijk op deze plek inpassen? En hoe behouden en versterken we hierbij de groenzone direct langs de Vuurlijn? Over deze vragen heeft de gemeente zich de afgelopen maanden gebogen.

Sheet 3:

De denkrichtingen die dit heeft op geleverd willen we graag met u delen.

Sheet 4:

Er zijn dus nog geen concrete plannen. De gemeenteraad moet nog beslissen over de voorliggende opties. Uw mening is daarbij belangrijk. Wat denkt u van de geschetste opties?

Sheet 5:

In dit filmpje vertellen we u meer over de mogelijkheid voor eventuele woningbouw op de huidige plek van Thamen. Hierbij laten we ook zien hoe we de groenzone aan de Vuurlijn willen behouden en versterken. En natuurlijk vertellen we hoe u uw mening kunt geven.

Sheet 6:

Voordat we dat doen, eerst even het waarom van dit onderzoek. Bij onderzoek in 2019 wilden ongeveer 2700 mensen uit de gemeente Uithoorn, binnen de gemeente verhuizen. Zij zoeken naar verschillende type woningen, zowel eengezinswoningen als appartementen. Een groot deel van hen heeft veel moeite met het vinden van een woning. De krapte blijkt uit het lage aanbod, de korte doorlooptijd van aangeboden woningen, de stijgende huizenprijzen en lange wachttijden voor huurwoningen.

Sheet 7:

De behoefte aan woningen in Uithoorn is dus erg groot. Helaas is er in de gemeente nog maar weinig plek over voor de bouw van nieuwe woningen. Dit komt voor een groot deel door de beperkingen die de nabijheid van Schiphol met zich meebrengt. Zo mag er op veel locaties niet gebouwd worden. De gemeenteraad heeft daarom opdracht gegeven om creatief na te denken over mogelijke kansen voor woningbouw.

Sheet 8:

Eén van de ideeën is bouwen op de sportvelden in De Kwakel. Deze liggen namelijk op een locatie waarop onder bepaalde voorwaarden wel woningen gebouwd mogen worden. Andere mogelijkheden in De Kwakel zijn er niet meer en in Uithoorn nauwelijks.

Sheet 9:

Het verplaatsen van de sportverenigingen KDO en Qui Vive Hockey en Tennis bleek te duur. Daarom onderzoeken we nu of we Thamen kunnen verplaatsen en op die plek woningen kunnen bouwen. Niet zomaar woningen. Maar woningen die passen bij de woonbehoefte van inwoners van Uithoorn en De Kwakel

Sheet 10:

Tijd om u de denkrichting voor eventuele woningbouw op de huidige plek van Thamen te laten zien. We hebben al gezegd dat we nog geen concrete plannen hebben. Als de ideeën doorgaan, volgt verdere uitwerking. Laten we om te beginnen inzoomen op het plangebied, de groenzone en de Vuurlijn. Welke kwaliteiten hebben deze gebieden op dit moment?

Sheet 11:

Deze kwaliteiten ziet u hier. Aan de linkerkant ziet u het plangebied waar eventueel woningen komen. De rand van dit gebied is op dit moment ook groen. Er is dus een natuurlijke overgang tussen de sportvelden en de groenzone. In deze groenzone is volop ruimte voor de natuur. Er zijn bomen, bosschages, diverse planten en dieren. Rechts van de groenzone ligt het huidige fietspad aan de Vuurlijn. Op dit pad zijn auto’s te gast en is ruimte om te fietsen, wandelen en skaten. Wandelen kunt u ook op de dijk. Daar loopt u over onverharde paden of gras door de natuur. Uiterst rechts ziet u dan het water van de Ringvaart.

Sheet 12:

Deze kwaliteiten van het gebied willen we behouden en waar mogelijk versterken. Op de huidige locatie van Thamen willen we dan ook een rustige en groene woonwijk maken. Het groen dat er al is willen we gebruiken en versterken, zodat de groenzone langs de Vuurlijn de nieuwe wijk wordt ingetrokken. Tussen de woonblokken ontstaan dan ook groene gebieden (weergegeven in het plaatje d.m.v. vier pijlen).

Sheet 13:

Op deze groene gebieden sluiten vier verbindingen naar de groenzone en de Vuurlijn aan.  Deze verbindingen bestaan ieder uit een wandelpad door een parkachtige omgeving. Langs deze paden kunnen bijvoorbeeld bankjes of speeltuintjes voor kinderen komen. De wandelpaden sluiten aan op een pad door de groenzone.

Sheet 14:

Het doel is om van de verscheidenheid van het gebied te kunnen genieten. Zo kunt u langs het water wandelen en tussen de bomen en tussen lagere begroeiing. Tevens willen we het wandelpad door de groenstrook uitbreiden richting het WAPO terrein (dat ligt aan de buitenzijde van de bovenste bocht in het plaatje).

Sheet 15:

Ook de beleving van de Vuurlijn zelf willen we versterken. Dit unieke deel van de Stelling van Amsterdam verdient dat. Dat vindt ook de Provincie. Daarom hebben zij een programma in het leven geroepen om de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de liniedijken te vergroten. Als gemeente Uithoorn sluiten we graag aan bij dit programma. Het idee is om de Ringvaart en de dijk van de Vuurlijn eenzelfde uitstraling te geven. Ook is het een optie om speciale bankjes en ander straatmeubilair voor de liniedijken te gaan gebruiken voor de inrichting. Onderaan ziet u een voorbeeld van materiaalgebruik en welke uitstraling dat geeft aan de inrichting.

Sheet 16:

Terug naar de ideeën voor de nieuwe woonwijk. In de woonblokken willen we woningen bouwen die passen bij de woonbehoefte van inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Dit betekent dat er een mix komt van sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen en dure koopwoningen. En zowel eengezinswoningen als appartementen. We gaan uit van vier categorieën woningen waar veel behoefte aan is:

-Sociale huur appartementen
-Betaalbare koop
-Appartementen/ diverse woonvormen, waarbij ook initiatieven van inwoners worden gestimuleerd.
-Dure koopwoningen: 2-onder-1 kap of 3-onder-1 kap woning + vrijstaand

We hebben twee opties ingepast waarbij de een minder woningen heeft,


Sheet 17:

In dit en het volgende plaatje laten we zien hoe de woningbouwprogrammering er uit zou kunnen zien. Het gaat er nu niet om dat u een voorkeur aangeeft voor precies het ene of het andere model, maar dat u een beeld krijgt bij een mogelijke inpassing. Een combinatie van beiden is namelijk ook mogelijk. Dat zijn keuzes die in een eventuele vervolg-uitwerking gemaakt kunnen worden.

Verschillen tussen deze twee denkrichtingen van de inpassingen liggen vooral in het aantal woningen, de verdeling over de zojuist genoemde categorieën woningen en in de verspreiding over het gebied. In totaal denken we nu aan tussen de ongeveer 170 – 200 woningen.

In dit plaatje van inpassing 1 is er van alle vier de zojuist genoemde categorieën woningen ongeveer even veel. In dit plaatje zijn rond de 170 woningen in getekend. Er komen hierbij vooral appartementen langs de rand van het plangebied. Het gaat om kleinschalige appartementen-complexen van maximaal vier woonlagen hoog. De andere woningsoorten verspreiden we over het gebied. Zo ontstaan interessante woonblokken met verschillende typen woningen. De appartementen aan de buitenzijde creëren tevens een buffer voor het geluid van de sportvelden.

In de groenzone, dat is de strook langs de Vuurlijn, komt een beperkt aantal woningen. Ook daar zijn twee varianten op. In dit plaatje ziet u een variant met vier maal een 3-onder-1-kap woningen. In totaal 12 dus. Over de groenzone vertellen we u later meer.

Sheet 18:

Een tweede mogelijkheid voor inpassing ziet u hier. In dit plaatje is ruim meer dan helft sociale huur appartementen en betaalbare koop. Het totaal is ongeveer 195 woningen. Hier staan de appartementen meer binnen in het plangebied. Ook hier gaat het om kleinschalige appartementen-complexen van maximaal vier woonlagen hoog. Zoals gezegd is een combinatie van de modellen ook mogelijk.

Ook in de groenzone komen woningen. Ook daar zijn twee varianten op. In dit plaatje ziet u de variant met drie maal een woonblokje van 6 woningen. De twee varianten voor woningbouw in de groenzone zijn niet gekoppeld aan de verdere indeling van inpassing 1 of 2. De woning-inpassing in het groen is dus inwisselbaar. Hierover vertellen we u later meer.

Sheet 19:

Hoe zou de nieuwe wijk er dan uit kunnen zien? Dat ziet u hier. We hebben een aantal voorbeelden van andere projecten gezocht, die passen bij wat we voor ons zien. Aan de linkerkant ziet u dat de sloot en bomen langs de sportvelden blijven bestaan. De parkeervakken die daar komen, zijn zogenaamde groene parkeervakken. Om de wijk zo groen mogelijk te houden, komen de parkeerplaatsen tussen de woonblokken en onder de appartementen. In de nieuwe wijk gebruiken we zoveel mogelijk het huidige groen. Bovendien houden we rekening met de klimaatveranderingen. Zo komen er groene wadi’s om water op te vangen en vast te houden. Dit zijn een soort groene greppels die zich vullen bij regen, maar ook droog kunnen staan.

Sheet 20:

Ook bij het inpassen van de woningen staat groen voorop. De woningen komen in een parkachtige omgeving met veel gras en bomen. De appartementencomplexen zijn kleinschalig en hebben een natuurlijke uitstraling.

In de groenzone komt losse bebouwing tussen de bomen. Deze woningen komen op de huidige verharde delen van de groenzone. Bijvoorbeeld op parkeerplaatsen. Om de groenzone zoveel mogelijk openbaar te houden, hebben deze woningen een kleine, of mogelijk geen, eigen tuin.

Sheet 21:

Bij de toegang voor auto’s tot de wijk (ontsluiting genoemd), willen we zoveel mogelijk aansluiten op de huidige situatie. Deze situatie ziet u hier. De Noorddammerweg is de belangrijkste weg in het gebied. De Vuurlijn is een smalle weg en is vooral bedoeld voor voetgangers en fietsers. Auto’s zijn hier ‘te gast’ en deze weg wordt weinig gebruikt door auto’s.

Sheet 22:

In de nieuwe situatie blijft de Noorddammerweg de belangrijkste weg. De nieuwe bewoners rijden dan ook via deze weg naar de wijk. Via een nieuwe weg tussen Amstelhof en de huidige hockeyvelden rijden ze dan de wijk in. De Vuurlijn wordt gebruikt voor de ontsluiting van de 12 tot 18 woningen aan de Vuurlijn. En de Vuurlijn kan als ontsluiting worden gebruikt in geval van nood. Bijvoorbeeld voor hulpdiensten, indien er een calamiteit is en de route via de Noordammerweg niet bereikbaar is.


Sheet 23:

Nogmaals: of deze opties gerealiseerd gaan worden is nog niet duidelijk. Toch denken we dat dit het moment is om naar uw mening te vragen.

Sheet 24:

We zijn benieuwd wat u ervan vindt. Wat vindt u van de mogelijke opties voor inpassing van woningbouw op de huidige locatie van Thamen Honk- en Softbal en jeu de boule-vereniging Boule Union Thamen (verder Thamen genoemd)?

En wat vindt u van de manier waarop we hierbij de groenzone direct langs de Vuurlijn willen behouden en versterken?

Sheet 25:

Op uithoorndenktmee.nl staat onder het project Vervolgonderzoek Wonen, sporten en recreëren hoe u uw mening kunt geven. Ook kunt u daar de informatie nog eens rustig nalezen, de tekeningen bekijken en lezen over de bijeenkomsten die we organiseren.

Sheet 26:

Uw mening gaat samen met de resultaten van andere onderzoeken naar de gemeenteraad. Mede op basis van deze onderzoeksresultaten zal de gemeenteraad een besluit nemen over de haalbaarheid van woningbouw op de plek van Thamen en het verplaatsen van Thamen naar de Legmeer. Dit zal in oktober zijn.

Sheet 27:

Denkt u mee?

 

Sheet 28:

Afsluiting

 

 

Over

Uithoorndenktmee.nl  is een initiatief van de gemeente Uithoorn.

Niet alle projecten staan op deze website kijk voor meer projecten op www.uithoorn.nl

Meedenken

Op deze site kunt u meedenken over projecten in de  Uithoorn en De Kwakel.

 

 

Spelregels

Iedereen mag meedoen op het forum. We hebben wel een aantal spelregels. Lees meer.

 

Contact

Contact
Privacy

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.