Woningbouw op sportvelden

Sport en wonen in De Kwakel

De gemeenteraad heeft ingestemd met een onderzoek naar verplaatsing van de huidige sportcomplexen van Qui Vive, Thamen, en KDO plus het evenemententerrein De Kwakel. Op de huidige locatie van de sportvelden kunnen dan enkele honderden woningen gebouwd worden. Het huidige groen rond de huidige sportvelden kan intact blijven en is belangrijk voor het karakter, de ecologie en de toekomstige woonkwaliteit. Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden is een globaal verkennend onderzoek gedaan. In een apart document staat beschreven hoe de gemeente omgaat met de keuze voor Woningtypen en woningtoewijzing.

Dit idee moet verder uitgewerkt worden in het onderzoek. Nadat het onderzoek is uitgevoerd, beslist de gemeenteraad of het idee kans van slagen heeft. 

Een globale berekening van de opbrengst van de woningbouw op de huidige sportvelden laat zien dat het mogelijk lijkt de kosten van de verplaatsing van de sportvelden hieruit te bekostigen.

  • Your searchquery didn't return any results.

Over

Uithoorndenktmee.nl  is een initiatief van de gemeente Uithoorn.

Niet alle projecten staan op deze website kijk voor meer projecten op www.uithoorn.nl

Meedenken

Op deze site kunt u meedenken over projecten in de  Uithoorn en De Kwakel.

 

 

Spelregels

Iedereen mag meedoen op het forum. We hebben wel een aantal spelregels. Lees meer.

 

Contact

Contact
Privacy

 

 

Cookie settings