Overleg met belanghebbenden

Sport en wonen in De Kwakel

Het idee voor verplaatsing van de sportcomplexen is in een pril stadium, heel veel moet nog uitgezocht en besproken worden. Zo is het belangrijk om te weten hoe de sportverenigingen (KDO, Qui Vive en Thamen) en het feestcomité De Kwakel tegenover verplaatsing staan: er zullen meerdere gesprekken nodig zijn om te onderzoeken wat er wel en niet mogelijk of gewenst is. Daarnaast is het van groot belang dat de eigenaren van de benodigde grond in de Ruilverkaveling mee willen werken door hun grond te verkopen. Ook daarvoor zijn gesprekken nodig.

We realiseren ons dat veel mensen belang hebben bij het idee van de verplaatsing van de sportvelden en de bouw van nieuwe woningen. Daarom organiseren we ook bijeenkomsten voor bijvoorbeeld de andere inwoners en ondernemers in de Ruilverkaveling en de omwonenden van de huidige sportvelden en hebben we gesprekken met de school over het gymnastiekonderwijs dat nu bij KDO plaatsheeft

  • Your searchquery didn't return any results.

Over

Uithoorndenktmee.nl  is een initiatief van de gemeente Uithoorn.

Niet alle projecten staan op deze website kijk voor meer projecten op www.uithoorn.nl

Meedenken

Op deze site kunt u meedenken over projecten in de  Uithoorn en De Kwakel.

 

 

Spelregels

Iedereen mag meedoen op het forum. We hebben wel een aantal spelregels. Lees meer.

 

Contact

Contact
Privacy

 

 

Cookie settings