Sport en wonen in De Kwakel

     

In de gemeente Uithoorn is grote behoefte aan nieuwe woningen. Dat maakt dat de gemeenteraad heeft opgeroepen om met creatieve oplossingen te komen, de ruimte is immers beperkt. Bij het opstellen van een gebiedsvisie voor de Ruilverkaveling is het idee ontstaan om de sportvelden in De Kwakel te verplaatsen naar de Ruilverkaveling ten westen van het Bezworen Kerf en Het Lange Eind. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit idee haalbaar is.

      

Het idee biedt vele kansen. In De Kwakel kan een aanzienlijk aantal woningen voor verschillende doelgroepen worden gebouwd. Dat maakt dat jonge inwoners meer kans maken om in De Kwakel te kunnen blijven wonen. De groei van het aantal inwoners is goed voor de voorzieningen: school, winkels en de sportverenigingen. Voor het LIB4 gebied in de Ruilverkaveling betekent het idee dat het verouderde tuinbouwgebied een nieuwe functie kan krijgen. Tot slot krijgen de sportverenigingen moderne, goed toegeruste en duurzame nieuwe faciliteiten.

Het idee heeft natuurlijk ook risico’s, vele belanghebbenden moeten er immers aan mee willen werken. En er zijn uiteraard ook financiële, technische en procedurele risico’s. Samen met allerlei onderzoeksvragen brengen we dat de komende maanden in kaart.

Over

Uithoorndenktmee.nl  is een initiatief van de gemeente Uithoorn.

Niet alle projecten staan op deze website kijk voor meer projecten op www.uithoorn.nl

Meedenken

Op deze site kunt u meedenken over projecten in de  Uithoorn en De Kwakel.

 

 

Spelregels

Iedereen mag meedoen op het forum. We hebben wel een aantal spelregels. Lees meer.

 

Contact

Contact
Privacy

 

 

Cookie settings