Gebiedsvisie Ruilverkaveling

Ruilverkaveling De Kwakel

De Ruilverkaveling is binnen de ruimtelijke visie van de Greenport Aalsmeer aangemerkt als “Tuinbouwgebied met maatwerkopgave” met als toelichting “Goede kansrijke bedrijven ondersteunen. Voor vrijkomende ruimte door verouderd glas of teeltareaal combinaties onderzoeken met andere functies”. Dat is de reden waarom een gebiedsvisie wordt gemaakt.

De afgelopen jaren zijn er veranderingen zichtbaar geworden in het gebied. Dit komt onder andere doordat tuinbouwbedrijven hun activiteiten beëindigen. Daarnaast staat door economische omstandigheden en noodzakelijke schaalvergroting de toekomst van een aantal tuinbouwbedrijven in het gebied onder druk.

Tijdens twee bijeenkomsten is met bewoners en ondernemers gesproken over de toekomstmogelijkheden, zowel op het gebied van de tuinbouw, gewenste ontwikkelingen en (on)mogelijkheden. Het gebied van de Ruilverkaveling wordt niet omgevormd tot bedrijventerrein. Wel mogen er kleine bedrijfjes aan huis worden gevestigd, bijvoorbeeld een pluktuin, Bed & Breakfast, theehuis, speeltuin of een atelier.

De volgende stap was het maken van bouwstenen voor de gebiedsvisie die op 17 december 2019 aan bewoners en ondernemers zijn gepresenteerd.We maken de visie binnenkort af, daarin reserveren we ruimte voor een centrale woningbouwlocatie voor de Ruimte voor ruimteregeling. De visie presenteren we tijdens een bijeenkomst. 

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Over

Uithoorndenktmee.nl  is een initiatief van de gemeente Uithoorn.

Niet alle projecten staan op deze website kijk voor meer projecten op www.uithoorn.nl

Meedenken

Op deze site kunt u meedenken over projecten in de  Uithoorn en De Kwakel.

 

 

Spelregels

Iedereen mag meedoen op het forum. We hebben wel een aantal spelregels. Lees meer.

 

Contact

Contact
Privacy

 

 

Cookie-instellingen