Ruilverkaveling De Kwakel

Het Steenwijkerveld, Bezworen Kerf en omgeving vormen het gebied dat Ruilverkaveling wordt genoemd. Ruilverkaveling is een sierteeltgebied met kleinschalige glastuinbouwbedrijven en open-grond-teeltbedrijven. In dit gebied zijn tuinders actief waarvan een klein deel nog goede toekomst ziet in de (glas)tuinbouw, maar een groot deel van de ondernemers wil op korte of middellange termijn stoppen.

Afgelopen jaar heeft de gemeente met ondernemers en inwoners van gedachten gewisseld over de toekomst van De Ruilverkaveling. Dit leidt tot een gebiedsvisie voor de Ruilkaveling die medio 2020 klaar moet zijn, de komende periode volgen nog bijeenkomsten met bewoners en ondernemers. Deze gebiedsvisie heeft een relatie met het project “Sport en Wonen in De Kwakel”.

Over

Uithoorndenktmee.nl  is een initiatief van de gemeente Uithoorn.

Niet alle projecten staan op deze website kijk voor meer projecten op www.uithoorn.nl

Meedenken

Op deze site kunt u meedenken over projecten in de  Uithoorn en De Kwakel.

 

 

Spelregels

Iedereen mag meedoen op het forum. We hebben wel een aantal spelregels. Lees meer.

 

Contact

Contact
Privacy

 

 

Cookie settings