Concept bestemmingsplan Poelweg – Noorddammerweg

03-12-2020 236 keer bekeken

De gemeente Uithoorn is bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied tussen de Poelweg en Noorddammerweg. Dit is een vervolg op het in juni 2018 vastgestelde gebiedsvisie tussen Poelweg en Noorddammerweg.

We willen je graag informeren over het concept bestemmingsplan. Ondanks dat het plan nog niet helemaal gereed is, kan je de documenten over het concept bestemmingsplan gedurende 4 weken inzien en een reactie indienen. Jouw reactie kan je per post opsturen of mailen naar marian.harberink@uithoorn.nl.

Concept voorontwerpbestemmingsplan ter inzage

In het nieuwe bestemmingsplan wordt het (voormalige) glastuinbouwgebied tussen Poelweg en Noorddammerweg omgevormd naar een meer regulier bedrijventerrein. De glastuinbouwfunctie in dit gebied is in de loop van de jaren vrijwel verdwenen. Inmiddels is het concept van het voorontwerpbestemmingsplan gereed en zijn de meeste onderzoeken afgerond. Eén van de nog niet afgeronde onderzoeken is het onderzoek naar stikstofdepositie. Daar wordt nog aan gewerkt. Dit onderzoek wordt later, in de ontwerpfase van het bestemmingsplan, naar buiten gebracht.

Over

Uithoorndenktmee.nl  is een initiatief van de gemeente Uithoorn.

Niet alle projecten staan op deze website kijk voor meer projecten op www.uithoorn.nl

Meedenken

Op deze site kunt u meedenken over projecten in de  Uithoorn en De Kwakel.

 

 

Spelregels

Iedereen mag meedoen op het forum. We hebben wel een aantal spelregels. Lees meer.

 

Contact

Contact
Privacy

 

 

Cookie-instellingen